Postępowanie dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorskich i renowacyjnych koniecznych dla powstrzymania procesów destrukcyjnych zaobserwowanych w obrębie chóru muzycznego kościoła św. Barbary w Krakowie.

Nazwa projektu: Interwencyjne prace remontowe i konserwatorskie chóru muzycznego kościoła p.w. św. Barbary w Krakowie (A-23, A-190/M)