W historii Towarzystwa Jezusowego w miesiącu sierpniu wspominamy wiele ważnych wydarzeń. Najbliższe naszej historii w Polsce było tragiczne wydarzenia w drugi dzień Powstania Warszawskiego (2 sierpnia 1944), a najważniejsze dla całego Towarzystwa – wskrzeszenie zakonu po czterdziestu latach przez Piusa VII w roku 1814.

Sierpień

1 sierpnia 1569: Edmund Campion, przekonany o błędach nowej religii, opuścił uniwersytet w Oxfordzie, rezygnując jednocześnie z doskonale zapowiadającej się kariery.
2 sierpnia 1981: Zaginął o. Carlos Perez Alonso kapelan wojskowego szpitala w Guatemali. Uważa się, że został zamordowany podczas trwających w tym czasie rozruchów.
2 sierpnia 1944: W Warszawie przy ul. Rakowieckiej Niemcy dokonali mordu na około 40 osobach, w tym na 16 jezuitach.
3 sierpnia 1544: Franciszek Ksawery napisał list z Manipur, Indie, do o. Franciszka Mansilla, prosząc o modlitwy w intencji o nawrócenie ludów, wśród których pracował.
4 sierpnia 1578: W Afryce o. Gaspar Serpe, Portugalczyk, został ścięty przez maura, w czasie gdy spowiadał rannego żołnierza. O. Serpe był kapelanem armii króla Sebastiana w Afryce.
5 sierpnia 1574: W pobliżu Santo Domingo, zatonięcie okrętu, na którego pokładzie było siedmiu jezuitów zdążających do Meksyku. Wszystkim udało się uratować i dotrzeć do celu podróży.
6 sierpnia 1573: Papież Grzegorz XIII ogłosił bullę „Postquam Deo placuit”, która ustanawiała Collegium Germanicum.
6 sierpnia 1945: Po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie o. Pedro Arrupe organizuje w domu nowicjatu szpital polowy i spieszy z pomocą rannym.
7 sierpnia 1814: Papież Pius VII bullą Sollicitudo omnium Ecclesiarum wskrzesza Towarzystwo Jezusowe na całym świecie.
7 sierpnia 1879: Powstanie Prowincji Nowy Jork.
8 sierpnia 1581: O. Antoni Possevino został z nadzwyczajnymi honorami przyjęty na dworze cara Rosji.
9 sierpnia 1556: Po śmierci o. Ignacego Wikariuszem rządzącym Towarzystwem do czasu wyboru nowego Generała został o. Jakub Laynez.
10 sierpnia 1868: Towarzystwo Jezusowe zostało wypędzone z Meksyku a jego dobra skonfiskowane.
11 sierpnia 1558: W czasie I Kongregacji Generalnej, po dyskusji na temat prostych ślubów postanowiono „nihil immutandum”.
12 sierpnia 1600: O. Antolinez, augustianin napisał list biorąc w obronę książki o. Moliny „De scientia media”.
13 sierpnia 1773: Papież Klemens XIV ogłosił breve „Gravissimis ex causis”, ustanawiające specjalną kongregację złożoną z pięciu kardynałów mających nadzorować rozwiązanie Towarzystwa oraz przejęcie jego domów i dóbr.
14 sierpnia 1591: W Rzymie zmarł o. Jerome Platus, autor dzieła o szczęśliwości życia zakonnego. O. Platus był sekretarzem Generała dla Francji i Niemiec i opiekunem nowicjuszy mieszkających w domu przy Il Gesù m.in. Alojzego Gonzagi.
15 sierpnia 1534: W kaplicy Saint-Denis na wzgórzu Montmartre w Paryżu, grupa studentów Sorbony z Ignacym Loyolą na czele złożyła ślub czystości i ubóstwa oraz przyrzeczenie udania się do Jerozolimy.
15 sierpnia 1693: Bp Jan St. Zbąski konsekruje w Świętej Lipce kościół pw. Nawiedzenia NMP, obecne Sanktuarium.
15 sierpnia 1955: Powstały dwie prowincje: Prowincja Wisconsin z podziału Prowincji Missouri oraz Prowincja Detroit wydzielona z Prowincji Chicago.
16 sierpnia 1649: W Drogheda, o. John Bath oraz jego brat, kapłan świecki zostali zastrzeleni na rynku przez żołnierzy Cromwella.
16 sierpnia 1773: Decyzja papieża Klemensa XIV o kasacie zakonu jezuitów została promulgowana jezuitom w Rzymie, a dwa dni później przesłana biskupom na całym świecie.
17 sierpnia 1823: O. Van Quickenborne wraz z małą grupą misjonarzy, na żądanie biskupa St. Louis, wyruszył w dół Missouri, by ewangelizować Indian. W tym dniu w roku 1829 powstał College of St. Louis.
18 sierpnia 1952: Śmierć O. Alberto Hurtado, chilijskiego pisarza, rekolekcjonisty, przywódcy związkowego i założyciela „El Hogar de Christo” (Ognisko Chrystusa), ruchu zajmującego się opieką nad bezdomnymi w Chile.
19 sierpnia 1846: W Melgar niedaleko Burgos, narodziny o. Luis Martin, przyszłego 24 Generała Towarzystwa.
20 sierpnia 1891: W Santiago, Chile, rząd Balmacedy, nakazał zamknięcie naszego Kolegium w tym mieście.
21 sierpnia 1616: W Pont a Mousson (Lorraine) zmarł o. Wiliam Murdoch, Szkot, który mając 10 lat był więziony przez siedem miesięcy za wiarę i okrutnie bity na polecenie protestanckiego biskupa. W więzieniu miał mu się objawić św. Ignacy, który zachęcał go do odważnego znoszenia tego krzyża.
22 sierpnia 1872: Wypędzenie jezuitów z Niemiec w czasie trwania bismarkowskiego kulturkampfu.
23 sierpnia 1558: W czasie I Kongregacji Generalnej podjęto dyskusję nad kwestią trzyletniej kadencji urzędu Generała oraz nad wprowadzeniem chóru zgodnie z życzeniem Pawła IV. Ostatecznie zdecydowano, że Konstytucje nie powinny zostać zmienione.
24 sierpnia 1544: Piotr Faber przybył do Lizbony.
25 sierpnia 1666: W Pekinie, śmierć o. Jana Adam Schalla. Jego głęboka znajomość matematyki i astronomii sprawiła, że Cesarz zlecił mu reformę Kalendarza chińskiego.
26 sierpnia 1562: Powrót o. Jakuba Layneza z Francji do Trydentu na wyraźne życzenie Ojców Soboru, którzy chcieli wysłuchać tego co ma do powiedzenia o Najświętszej Ofierze Mszy św.
27 sierpnia 1679: W Usk w Anglii, męczeństwo św. Dawida Lewis, apostoła ubogich w jego rodzinnej Walii. Działał prawie rok zanim został schwytany i powieszony.
28 sierpnia 1628: W Lancashire, Anglia, męczeństwo św. Edmunda Arrowsmith.
28 sierpnia 1820: Jezuici wygnani z Białej Rusi i z granic Cesarstwa Rosyjskiego, przybyli do Galicji, gdzie za zgodą rządu austriackiego zorganizowali prowincję galicyjską Towarzystwa Jezusowego.
29 sierpnia 1541: W Rzymie śmierć o. Jana Codure, jednego z dziesięciu Towarzyszy św. Ignacego.
30 sierpnia 1556: Nad brzegiem St. Lawrance River, o. Leonard Garreau, młody misjonarz został śmiertelnie ranny przez Irokezów.
31 sierpnia 1581: W St. John’s Chapel w obrębie Tower of London, miała miejsce dyskusja na tematy religijne pomiędzy św. Edmundem Campionem, cierpiącym z powodu niedawno zadanych mu tortur a kilkoma protestanckimi pastorami.

Foto: https://www.flickr.com/photos/pelegrino/