Jezuici stworzyli stronę internetową prezentującą program „Rozeznające przywództwo” (Discerning Leadership). Celem programu jest rozwijanie umiejętności przywódczych osób kierujących dykasteriami w Watykanie, biskupów, przełożonych zgromadzeń zakonnych i świeckich liderów. Jezuici chcą w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka, by dzielić się z innymi darem rozeznawania i inspirować liderów do wartościowych przemian w strukturach Kościoła i do jego głębokiej odnowy.

„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie» (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, nr 27).

Program zakłada rozbudzenie w liderach pełnego nadziei zaangażowania w wizję Kościoła misyjnego, który wychodzi naprzeciw i buduje wspólnotę wiary i świadectwa, stawiając przede wszystkim na ludzi ubogich. Chce uczynić z dialogu i działań o wymiarze proroczym, drogę rozwijania Kościoła powszechnego.

Ma na celu pogłębianie wiedzy i ćwiczenie się w umiejętności kierowania zmianą oraz kształtowanie postaw niezbędnych do owocnego, wspólnotowego rozeznania.

Program ma ułatwiać i wspierać, poprzez kursy i coaching, rozwój postaw twórczych, umiejętności i wiedzy wymaganej od przywództwa w rozumieniu synodalnym, tj. takiego przywództwa, które otwarte jest na prowadzenie Ducha Świętego, zorientowane na proces, oraz oparte na współpracy i współdziałaniu.

„Pragniemy Kościoła obecnego na granicach” – czytamy na stronie internetowej Discerning Leadership.

Program Discerning Leadership jest częścią projektu The Institute of Discerning Leadership realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Jezuickich Uniwersytetów (International Association of Jesuit Universities – IAJU) w ścisłej współpracy z Biurem ds. Rozeznania i Planowania Apostolskiego, a także z Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich (UISG) i Unią Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich (USG).

Zespół trenerów i wykwalifikowanych instruktorów pochodzi m.in. z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i z Uniwersytetu Georgetown.