Ojciec Piotr Skarga SJ (1536-1612) został na Forum Polskiej Gospodarki nazwany prekursorem bankowości. Artykuł Jarosława Mańki ukazał się 28 września 2020 roku na portalu FPG24.pl

Czytamy w nim między innymi, że Piotr Skarga przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się zazwyczaj jako autor „Kazań sejmowych” i… na tym koniec. Tymczasem, warto przypomnieć, iż ksiądz Skarga był też prekursorem bankowości na ziemiach Rzeczypospolitej.

Założył Bank Pobożny, który chronił ubogich mieszkańców Krakowa przed wpadnięciem w sidła lichwy. Inną formą pomocy było założenie przez ks. Skargę funduszu dobroczynnego w ramach Arcybractwa Miłosierdzia pod nazwą „skrzynka świętego Mikołaja”. Celem tego funduszu było udzielanie pomocy w formie posagu ubogim pannom wychodzącym za mąż lub wstępującym do klasztoru. Specjalna komisja rozpatrywała sprawy przyznania pieniędzy na posagi w dzień św. Mikołaja.

Już za życia Skargę otaczał nimb świętości, co przybrało na sile po jego śmierci. Wierni poczęli pielgrzymować do trumny królewskiego kaznodziei, modląc się u jego doczesnych szczątków i… zabierając przy okazji fragmenty szat lub części kostnych; jak wówczas zapisano: „(…) odwiedzano często te czcigodne zwłoki i wielu pragnąc mieć z nich cokolwiek, uszkadzało je pobożnymi rękoma”.

Więcej na stronie FPG24.pl