W środę, 16 września 2020 o godz. 12:00 w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, jezuici zawierzyli św. Józefowi wszystkie swoje trudne sprawy. Z racji panującej pandemii, przybyli do Kalisza jedynie przełożeni Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej oraz Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego wraz ze swoimi konsultorami. W uroczystości wzięli także udział jezuici ze wspólnoty w Kaliszu.

Podczas homilii, o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ mówił o ludziach szukających Boga mimo, że czasem kłócą się i ścierają w różnych sprawach. Mówił o najdoskonalszej drodze, jaką jest miłość, która potrzebuje zasłuchania się w Boże słowa i rozeznawania Jego woli. Józef potrafił wsłuchiwać się w wolę Bożą i kroczyć drogą miłości. Dla jezuitów rozeznawanie woli Bożej jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy ją wypełniać, musimy usłyszeć głos Boga i potrafić odróżnić ten głos od innych głosów – mówił o. Prowincjał.

Pod koniec celebracji Eucharystycznej odśpiewano hymn „Matko ma, zakonie mój…” oraz odnowiono zawierzenie obu Prowincji św. Józefowi. Ojciec Prowincjał Tomasz Ortmann SJ, który przewodniczył Liturgii, podziękował gospodarzom Sanktuarium Świętego Józefa za gościnę oraz za długoletnią życzliwość i współpracę.

W przyszłym roku jezuici przyjadą do Kalisza 15 września, by dziękować św. Józefowi i prosić o dalszą opiekę. Mamy nadzieję, że już wtedy każda wspólnota będzie mogła przysłać swoich przedstawicieli.

Ad Maiorem Dei Gloriam

Poniżej zdjęcia o. Grzegorza Roguskiego SJ