Ojciec Generał Arturo Sosa SJ w przesłaniu wideo dziękuje jezuickim szkołom za wysiłki podjęte w związku z pandemią. Zauważa, jak w obliczu ogromnego zaskoczenia tak nieprzewidzianą sytuacją, instytucje edukacyjne Towarzystwa Jezusowego potrafiły przystosować się do nowej rzeczywistości i towarzyszyć uczniom oraz ich rodzinom w tej trudnej rzeczywistości.

Przede wszystkim jest wdzięczny wszystkim tym, którzy przeżywają tę wymuszoną zmianę z hojnością, w tym rodzicom i uczniom. Dziękuje za osiągnięty sukces w świadczeniu wysokiej jakości usług i jednoczesne dbanie o dobro i bezpieczeństwo ludzi. Przypomina, że powołaniem ignacjańskiego wychowawcy jest towarzyszenie, dodawanie otuchy i motywowanie, nawet w trudnych okolicznościach.

Wyrażając publicznie podziękowania członkom zespołów wychowawczych każdej ze szkół, prosi o Boże błogosławieństwo dla nich. Odwołując się do Papieża Franciszka, ma nadzieję, że – paradoksalnie – obecna pandemia stworzy okazję do jeszcze bardziej radyklanego pójścia w kierunku przyszłości pełnej nadziei, która może przyczynić się do powstania powszechnego braterstwa, do którego zaprasza nas Ojciec Święty.

Poniżej przesłanie wideo Ojca Generała w języku angielskim: