Dzisiaj, 12 listopada 2020 roku o godz. 11.30, odbyła się w Collegium Bobolanum w Warszawie publiczna obrona pracy doktorskiej o. Ryszarda Wtorka SJ na temat: „Lectio divina jako metoda inicjacji chrześcijańskiej na przykładzie wybranych dzieł pastoralnych Carlo Marii Martiniego i Matta al-Miskina”. Promotorami pracy byli o. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ o. dr hab. Wacław Królikowski SJ. Recenzentami pracy byli ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) i o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie). Ojciec Ryszard przebywał fizycznie wraz z częścią Komisji i innymi profesorami w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum, a pozostali łączyli się przez internetową platformę Zoom.

Dysertacja ojca Wtorka ukazuje jak doprowadzić wierzącego na drodze modlitewnego czytania (lectio) i rozważania tekstów Pisma Świętego jako Słowa Bożego (meditatio) do kontemplatywnego zjednoczenia z Bogiem (contemplatio) skutkującego działaniem zgodnym z Bożą wolą (actio). Jako przykład podana jest działalność duszpasterska jezuity kard. Carlo Marii Martiniego i prawosławnego Kopta, opata, ojca Matta al-Miskina. Dysertacja opisuje historię narodzin, rozwoju, upadku i odrodzenia praktyki lectio divina w życiu Kościoła na przestrzeni wieków. Ukazuje również lectio divina jako metodę inicjacji chrześcijańskiej stosowanej w działalności pastoralnej kard. Martiniego. Dysertacja zestawia ten przykład z rozumieniem przez o. Matta al-Miskina lectio divina jako metody inicjacji życia chrześcijańskiego zakorzenionej również w Biblii i nauczaniu Ojców Kościoła, a zwłaszcza Ojców Pustyni.

Ojciec dr Ryszard Wtorek SJ

Gratulujemy nowemu doktorowi Towarzystwa Jezusowego, który gotowy jest teraz powrócić do swojej macierzystej placówki w Jerozolimie.