Zakończyliśmy naszą podróż misyjną śladami świętego Pawła. A oto przybliżone kalendarium jego życia: 

 1. Narodziny – 5/6 r.
 2. Nawrócenie – 34 r.
 3. Pobyt w Arabii – druga płowa 34 r.

Pobyt w Damaszku – koniec 34 (początek 35) do drugiej połowy 37 r.

 1. Ucieczka z Damaszku – druga połowa 37 r.
 2. Pierwsza wizyta w Jerozolimie po nawróceniu – druga połowa 37 r.
 3. Pobyt w Syrii i Cylicji – 37/38 do 44/45 r.

Działalność w Antiochii – 44/45 r.

 1. Misja na Cyprze i w Azji Mniejszej (pierwsza podróż misyjna) – 45 do 46 r.
 2. Misja w Galacji, Myzji, Macedonii i Achai (druga podróż misyjna) – od wiosny(?) 47 do początku jesieni 51 r.

Pobyt w Galacji i Troadzie – 47/48 r.

Pobyt w Filippi i Tesalonice – 48/49 r.

Pobyt w Atenach – od drugiej połowy 49 do lutego/marca 50 r.

Pierwszy list do Tesaloniczan – jesień 49 r. (Ateny)

Pobyt w Koryncie – od lutego/ marca 50 do września 51 r.

Drugi list do Tesaloniczan – wiosna 50 r. (Korynt)

 1. Sobór Jerozolimski – październik/listopad 51 r.
 2. Misja w Azji, Macedonii i Achai (trzecia podróż misyjna) – od wiosny 52 do marca 56 r.

Przybycie do Efezu – połowa 52 r.

List do Galatów – między latem 52 a wiosną 54 r. (Efez)

Więzienie efeskie – lato 54 r.

List do Filipian – lato 54 r. (Efez)

Pierwszy List do Koryntian – wrzesień 54 r. (Efez)

Wizyta w Koryncie – wiosna 55 r.

Tzw. List we łzach (zaginiony) – wiosna 55 r. (Efez)

Koniec misji w Efezie – maj/czerwiec 55 r.

Podróż z Efezu do Macedonii – od czerwca do sierpnia 55 r.

Drugi List do Koryntian (1-9) – sierpień/ wrzesień 55 r. (Macedonia

Drugi List do Koryntian (10-13) – październik (?) 55 r.

Pobyt w Koryncie – zima z 55 na 56 r.

List do Rzymian – luty/marzec 56 r. (Korynt)

 1. Podróż z Koryntu do Jerozolimy (przez Macedonię i Milet) – od marca do połowy maja 56 r.
 2. Więzienie cezarejskie – od czerwca 56 do września 58 r.

Podróż do Rzymu – od września 58 do początku wiosny 59 r.

 1. Więzienie rzymskie – od początku wiosny 59 do wiosny 61 r.

List do Kolosan, List do Filemona – jesień 60 r. (Rzym)

 1. Misja w Hiszpanii – lato 61 (62) r.
 2. Powrót do wspólnot na Wschodzie (niepewne; źródło: Listy pasterskie) – od jesieni 61 (62) do zimy z 62 na 63 (63 na 64) r.

Pobyt w Efezie i Macedonii (?) – od jesieni 61 (62) do wiosny z 62 (63) r.

Pobyt w Troadzie, Efezie, Milecie i Koryncie (?) – od wiosny do jesieni 62 (63) r.

Pobyt w Epirze (?) – zima z 62 na 63 (z 63 na 64) r.

 1. Drugie więzienie rzymskie i męczeństwo – między wiosną/latem 63 (64) a wiosną/latem 64 (65) r.

 

Na koniec naszej podróży pomódlmy się do Apostoła Narodów: 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, …

Duchu święty, Boże, …

Święta Trójco, Jedyny Boże, …

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Pawle Apostole, …

Święty Pawle, bohaterski obrońco wiary,…

Święty Pawle, wyznawco Jezusa ukrzyżowanego, roznoszący Jego słowa po ziemi, …

Święty Pawle, którego Jezus Chrystus, wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej, …

Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa został tak wielkim światłem Kościoła, …

Święty Pawle, któryś wycierpiał dla wiary największe prześladowania, …

Święty Pawle, niezwyciężona podporo Kościoła Bożego,

Święty Pawle, który za przykładem Jezusa Chrystusa poświęciłeś się dla zbawienia dusz ludzkich, …

Święty Pawle, któryś przelał krew swoją za świętą wiarę, …

 

Abyśmy także dostać się mogli do chwały niebieskiej, przyczyń się za nami.

Abyśmy zachowali niezachwianą wiarę świętą Kościoła katolickiego do śmierci, …

Aby Bóg swoją łaską wspierać raczył wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego, …

Aby Bóg raczył utrzymywać małżonków w wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości, …

Aby Bóg raczył otoczyć nasze rodziny opieką swą miłościwą, …

Abyśmy zachowani byli od zarazy, głodu i wojny, …

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Tyś jest Naczynie Wybrane, święty Pawle,

W: Głosicielu prawdy na całym świecie.

 

Módlmy się:

Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw, prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy jako Apostoła Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 

Całość materiału w książce: https://wydawnictwowam.pl/prod.pawel-z-tarsu-na-misyjnym-szlaku.8243.htm?sku=73993