Jezuici pracujący na Syberii zwrócili się do ludzi dobrej woli na całym świecie o zainwestowanie w młodych ludzi, którzy chcą uczyć się w powierzonej im szkole katolickiej rozwijającej się prężnie w Tomsku.

Tomsk jest uniwersyteckim miastem na Syberii liczącym ponad pół miliona mieszkańców, założonym w 1604 roku. Pośród różnorodności religijnej jezuici prowadzą tu parafię. Sześć lat temu przejęli także opiekę nad katolicką szkołą. Jest ona usytuowana tuż przy kościele parafialnym na historycznym Wzgórzu Zmartwychwstania. Uczęszcza do niej 158 uczniów i coraz więcej rodzin zainteresowanych jest, by przysłać tu na naukę swoje dzieci.

Prezentację szkoły w języku angielskim można obejrzeć lub ściągnąć klikając na Katolickie Gimnazjum w Tomsku zaprasza do inwestowania w młodych.

Darowiznę na terenie Polski można przekazać na konto Biura Misyjnego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

Nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0101 8520

Tytuł przelewu: „Catholic School – misje”