Światowy Koordynator Ecojesuit, ojciec Pedro Walpole SJ, stawia w tym roku wiele ważnych pytań i analizuje wyzwania przed którymi stoimy w bieżącym roku.

Na ile rozumiemy świat, w którym żyjemy? Jak przekazujemy tę wiedzę innym i jak ją wykorzystujemy w naszej pracy? Jak radzimy sobie z wieloma trudnymi pytaniami, na które nadal nie znaleźliśmy odpowiedzi?

Ojciec Walpole przypomina o wciąż nierozwiązanych problemach: kumulacji zysków i ubóstwie, głodzie, ekstremalnych warunkach pogodowych, zwiększającej się produkcji broni, niszczeniu środowiska naturalnego i wysiedlaniu ludzi.

W tym kontekście zadaje pytanie: Czy rzeczywiście chcemy się zmienić i czy wpływamy na pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości?

Zachęca nie tylko do postawienia sobie pytania „jak to zrobić?” ale przede wszystkim do zadania sobie trudu, by zrozumieć dlaczego chcemy podjąć stojące przed nami wyzwania. Jeśli rzeczywiście chcemy…

„Potrzebujemy właściwego przesłania, by zmotywować właściwych ludzi” – pisze.

Następnie zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia lokalnych społeczeństw i przydania większej wagi opowiadanym przez nich historiom, świadomego towarzyszenia im w ich doświadczeniach i nie tracenia nadziei. Pisze o potrzebie edukacji dzieci i młodzieży, by potrafiła podejmować trudne wyzwania i dostrzegać nie tylko zagrożenia ale przede wszystkim pojawiające się możliwości.

Świat w roku 2021 będzie bardzo różnił się od naszych oczekiwań i powinniśmy mieć pokorę wsłuchiwania się w zachodzące zmiany. Ale także

„nadszedł czas, aby się zaangażować”.

Ojciec Walpole podkreśla, że nadszedł czas „aktywnego dokonywania wyborów. To nie może być czas obojętności”.

Misja, wybór i zaangażowanie – to są kluczowe słowa, jakie ojciec Walpole zestawia z koniecznym procesem nawrócenia, który ma szansę zmienić nas i tych, z którymi jesteśmy w relacjach. Podaje konkretne przykłady pozytywnych działań z różnych rejonów świata, które pokazują, że zmiany są możliwe.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu w języku angielskim na stronie: ECOJESUIT.COM

Foto: Stanisław Pacholik SJ