„Misja na Szewskiej”: regionalne, poznańskie biuro Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza dnia 10 marca 2021 roku na obchody 37. rocznicy śmierci wybitnego jezuity, który ponad 30 lat mieszkał i działał w Poznaniu przy ul. Szewskiej 18 – tu, gdzie dziś mieści się biuro regionalne papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej”.

Okazuje się, że jego działalność w tym miejscu na rzecz Kościoła ubogiego, potrzebującego i represjonowanego, była wręcz analogiczna do tego, czym dziś zajmuje się Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dlatego chcemy przypomnieć tę niezwykłą osobę, której streszczenie życiorysu mogłoby wyglądać następująco: jezuita, kapłan i kaznodzieja, żołnierz AK i inwalida wojenny, głęboki patriota i więzień polityczny okresu Polski Ludowej, społecznik i opiekun represjonowanych oraz ich rodzin, organizator niezliczonej ilości akcji charytatywnych na rzecz krajów Trzeciego Świata i misji Kościoła, antropolog w stopniu doktora.

Jego życiorysem można by obdzielić co najmniej kilka osób i naprawdę nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Pół roku temu, 18 lipca 2020, świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin o. Czesława Białka SJ. Tym razem, 10 marca o godz. 18:00, zostanie odprawiona Msza św. za śp. ojca Czesława Białka SJ, a pani Kinga Waliszewska zaprezentuje online archiwalia związane z postacią poznańskiego jezuity.

jezuici.pl/Kinga Waliszewska

TRANSMISJA ONLINE na FACEBOOKU

Foto: Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego