Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się okazją, by na najwyższym szczeblu Towarzystwa Jezusowego, czyli w Kurii Generalnej w Rzymie, zostały sfinalizowane dotychczasowe prace związane z rolą kobiet w misji zakonu jezuitów. Nawiązując do dokumentów 34. i 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego i po przeprowadzeniu rozeznania w Prowincjach, o. Generał Arturo Sosa SJ, powołał dzisiaj Komisję ds. Roli i Odpowiedzialności Kobiet w Towarzystwie Jezusowym.

W skład komisji weszli:

– Donna Andrade z USA
– Victor Assouad SJ, Konsultor Generalny z Rzymu
– Michael Duffy z USA
– Maria Elissa (Melissa) Jayme Lao z Filipin
– Victor Edwin Joseph SJ z Indii
– Maria del Carmen Munoz z Kolumbii
– Mary Sujita SND z Indii
– Cecilia Vanneste z Belgii
– Catherine Waiyaki z Kenii
– Simon Kuen-Sang Yi SJ z Korei Południowej

W liście skierowanym do Towarzystwa Jezusowego na całym świecie wezwał wszystkich jezuitów do współpracy z powołaną Komisją, której celem będzie między innymi refleksja nad aktualnością Dekretu Kongregacji 34. zatytułowanego “Jezuici i sytuacja kobiet w Kościele i w Społeczeństwie” oraz ewaluacja uczestnictwa i miejsca kobiet w dziełach apostolskich Towarzystwa Jezusowego.

Ponadto zadaniem Komisji jest doprowadzenie do wzmocnienia misji Towarzystwa Jezusowego aktywnym udziałem kobiet w działaniach apostolskich, promocja dobrych praktyk współpracy jezuitów i kobiet, a także zwrócenie uwagi na praktyki niewłaściwe i niesprawiedliwe, które należałoby wyeliminować.

Komisja będzie działała przez trzy lata po czym zaprezentuje końcowe sprawozdanie ze swoich prac i zdecyduje o kolejnych działaniach, które należałoby podjąć.

Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy Panu za to, jak wiele kobiet w najrozmaitszy i hojny sposób wspiera apostolską działalność Towarzystwa Jezusowego.

 

Foto: jesuits.global