Józef Baraniok urodził się 19 listopada 1937 w Lipinach Śląskich w rodzinie Pawła i Małgorzaty z d. Mołdrzyk. Do nowicjatu jezuitów wstąpił 30 lipca 1959 w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1971 w Bytomiu. Został skierowany do pomocy o. Stanisławowi Czapiewskiemu SJ, prokuratorowi misji, w chicagowskim Lusaka Mission Service i współpracował z nim od 1971 roku. Później pracował jako duszpasterz polonijny i działacz harcerski w Chicago. Troszczył się o dobre funkcjonowanie domu i pracował w duszpasterstwie polonijnym. Uczył katechizmu w sobotnich szkołach polonijnych, był kapelanem harcerzy. W 1991 roku powrócił do Polski i pracował w duszpasterstwie. Zmarł w Starej Wsi 9 marca 2021 r.