O łączącej Francję i Polskę więzi opartej na doświadczeniu mistycznym św. Małgorzaty Marii Alacoque i św. Faustyny Kowalskiej pisze ks. Dariusz Dąbrowski w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego (14/2021).

„To wzajemne przenikanie przesłania objawień Małgorzaty i Faustyny doskonale widać w kościele jezuitów w Poznaniu, gdzie w ołtarzu głównym umieszczono w 1963 r. obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa autorstwa prof. Adolfa Kazimierza Hyły” – czytamy w artykule i dowiadujemy się, że w okresie dużych kontrowersji w Kościele dotyczących form kultu Miłosierdzia Bożego, obraz „Juzu ufam Tobie” został przez artystę przemalowany na cieszący się już bezdyskusyjnym kultem obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, by ludzie mogli dalej modlić się przed nim uciekając się do Bożego Miłosierdzia.

Więcej o wspólnych cechach przesłania objawionego św. Małgorzacie i św. Faustynie można przeczytać w Gościu Niedzielnym.