Obrona podstawowych praw człowieka w wielu częściach świata może oznaczać ryzyko. Nie tylko w reżimach dyktatorskich, ale także w niektórych demokracjach przeżywających kryzys. Potrzeba odwagi, jak mówi Franciszek, aby „aktywnie przeciwstawić się ubóstwu, nierównościom, brakowi pracy, ziemi, mieszkania, praw socjalnych i pracowniczych”. Papież zachęca nas w tym miesiącu do wspierania tych, którzy ponoszą konsekwencje obrony praw podstawowych tam, gdzie nie jest to łatwe, „aby zobaczyli, że ich poświęcenie i ich praca przynoszą obfite owoce”. Nie zostawiajmy ich samych. Módlcie się i dzielcie tymi słowami Papieża, aby ci odważni ludzie czuli się wspierani w swojej pracy.

„Aby bronić podstawowych praw człowieka potrzeba odwagi i determinacji.

Mam na myśli aktywne przeciwstawianie się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi, mieszkania, praw socjalnych i pracowniczych.

Pomyśl, że podstawowe prawa człowieka często nie są takie same dla wszystkich.

Są ludzie pierwszej kategorii, drugiej kategorii oraz trzeciej kategorii, a także ludzie, którzy są wykluczeni.

Nie. Prawa muszą być równe dla wszystkich.

A w niektórych miejscach obrona ludzkiej godności może oznaczać pójście do więzienia, nawet bez procesu. Może też oznaczać oszczerstwo.

Każda istota ludzka ma prawo do integralnego rozwoju i tego podstawowego prawa nie może jej odmówić żaden kraj.

Módlmy się, aby ci, którzy z narażeniem życia walczą o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w demokracjach przeżywających kryzys, zobaczyli, że ich poświęcenie i praca przynoszą obfite owoce”.

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie PAPIESKIE VIDEO

Przy współpracy z Vatican Media: https://www.vaticannews.va/pl.html​
Hermes Mangialardo: http://www.hermesmangialardo.com/

We współpracy z: https://holyseemission.org/