W tym tygodniu Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa SJ, rozpoczyna internetowy projekt prezentujący powołanie jezuity i w sposób szczególny zaadresowany do przyszłych kandydatów. W liście z 12 kwietnia skierowanym do wszystkich jezuitów ojciec Sosa ogłosił otwarcie nowej strony internetowej poświęconej powołaniom i zainicjował kampanię wideo w mediach społecznościowych.

„Potrzebujemy ludzi z pasją do Ewangelii i miłością do Jezusa, elastycznych w gotowości udania się w dowolne miejsce, wewnętrznie wolnych, tak jak byli wolni św. Ignacego i św. Franciszek Ksawery” – powiedział przełożony generalny o. Arturo Sosa SJ. „Nasz świat woła o uzdrowienie – uzdrowienie, które tylko Chrystus może uczynić trwałym. Chcemy dzielić się Jego przesłaniem o uzdrowieniu i pojednaniu. Dlatego istniejemy jako Towarzystwo Jezusowe ”.

Jezuici pracują w miejscach tak odległych jak Afganistan i Wenezuela, Sri Lanka i Szwecja, Angola i Wietnam. Praca obejmuje parafie, szkoły, rzecznictwo społeczne, uniwersytety, domy rekolekcyjne. Tę wszechstronną działalność charakteryzuje poczucie uniwersalności. Przedstawia to strona, która jest już dostępna w czterech językach, a zrealizowany z tej okazji film przeznaczony jest dla mediów społecznościowych i można go łatwo modyfikować dostosowując do różnych kultur i środowisk.

Zobacz nową stronę internetową: https://vocations.jesuits.global/

„W całym Towarzystwie widziałem inspirującą pasję do Ewangelii i wielką kreatywność, zwłaszcza w tym okresie lockdownu” – powiedział organizator projektu, o. Mark Ravizza SJ. „Twarze ludzi w klipie filmowym i pojawiające się na nowej stronie mówią o miłości okazywanej bardziej w czynach niż w słowach. Chcemy mieć pewność, że Towarzystwo Jezusowe jest znane poza wszelkimi mitami czy stereotypami, jakie wokół niego narosły. Chcemy być znani z miłości do Jezusa oraz z pragnienia służenia Mu i naśladowania Go”.

W ostatnich latach jezuicką misję charakteryzują cztery główne punkty kompasu:
• Wskazywanie drogi do Boga.
• Kroczenie razem z ubogimi i odrzuconymi przez świat.
• Towarzyszenie młodym w kreowaniu przyszłości pełnej nadziei.
• Współpraca w trosce o Wspólny Dom.

„Nasza praca różni się w zależności od części świata, ale zawsze koncentrujemy się na Jezusie” – powiedział Ojciec Sosa. „To On nas wzywa. Nadal wzywa młodych mężczyzn z różnych kultur i narodów. Ufamy Mu, wierząc zawsze w Jego wierność.”

Organizatorem projektu jest konsultor generalny o. Mark Ravizza wraz z zespołem ds. Komunikacji Kurii Generalnej. Krótki film i strona internetowa zostały wyprodukowane przez niezależnego filmowca i projektanta Mikołaja Cemplę z Human Stories Studio.

Skontaktuj się z naszymi promotorami powołań w Polsce, by dowiedzieć się więcej o Towarzystwie Jezusowym: https://powolania.jezuici.pl/kontakt/

Na zdjęciu: Generał jezuitów o. Arturo Sosa SJ na spotkaniu z uczestnikami projektu Magis 2019 (flickr.com/jesuits.global).

Żródło informacji: jesuits/global