Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej – Instytut Filozofii zapraszają na konferencję naukową dedykowaną ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ w 6 rocznicę śmierci „Aktualność etyki chrześcijańskiej ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ”

4 maja 2021 roku Online na platformie Webex, z transmisją na YouTube AIK

9:00 Msza święta za śp. Prof. Tadeusza Ślipko SJ
(Bazylika NSPJ w Krakowie, ul. Kopernika)

Część pierwsza
Godz. 11.00-13:00
Powitanie gości: dr Jacek Poznański (Dyrektor Instytutu Filozofii AIK)
Prowadzenie: Prof. Ewa Podrez (UKSW)
Prof. Dorota Probucka (UP)
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki (KUL)
P. Prof. Krzysztof Stachiewicz (UAM)
Ks. Prof. Andrzej Kobyliński (UKSW)
Złożenie zniczy na grobie prof. T. Ślipko SJ na Cmentarzu Rakowickim.

Część druga
Godz. 15.00-17:00
Prowadzenie: Prof. Piotr Duchliński (AIK)
Prof. Dominika Dzwonkowska (UKSW)
Dr Karolina Rozmarynowska (UKSW)
Dr Sebastian Gałecki (AD Częstochowa)
Dr Wojciech Lewandowski (KUL)

https://www.facebook.com/events/271972421240334/