Na odbywającym się w dniach 21-22 czerwca w Toruniu forum gospodarczym, XXVIII WELCONOMY, ojcowie Tadeusz Świderski SJ i Grzegorz Dobroczyński SJ uczestniczyli w panelu dysysyjnym „Aktywność organizacji kościelnych poza granicami Polski – Zambia”.

Welconomy Forum gromadzi ludzi biznesu, polityki i kultury z Polski oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne różnych krajów.

Prezentacja misji zambijskiej wraz z informacją o wolontariacie misyjnym miała m.in. na celu zachętę dla inwestorów z Polski do zainteresowania się projektami rozwojowymi w obszarze rolnictwa, realizowanymi w Jesuit Development Farm w Kasisi.

Zapis dyskusji zostanie wkrótce udostępniony w internecie na platformie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na zdjęciu o. Tadeusz Świderski SJ – misjonarz pracujący w Zambii