W sobotę, 26 czerwca br., w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice NSPJ w Krakowie trzech Naszych Współbraci otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk Bp Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji tarnowskiej:

o. Mateusz Kowalcze SJ,

o. Tomasz Matyka SJ,

o. Piotr Stanowski SJ.

O. MATEUSZ KOWALCZE SJ urodził się 3 listopada 1988 r. w Zakopanem. Do Towarzystwa wstąpił 18 sierpnia 2010 r. Filozofię studiował w Krakowie. Magisterkę odbywał w Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława KOSTKI w Krakowie. W tym samym czasie ukończył studia magisterskie z chemii. Teologię studiował w Warszawie na Bobolanum, łącząc ten czas ze studiami z chemii na AGH w Krakowie uwieńczonymi doktoratem. Obecnie odbywa studia doktoranckie z bioetyki w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz pracuje w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od sierpnia zamieszka na Małym Rynku obejmując obowiązki ekonoma domu.

O. TOMASZ MATYKA SJ urodził się 31 lipca 1990 r. w Katowicach. Do Towarzystwa wstąpił 18 sierpnia 2009 r. Po nowicjacie w Starej Wsi studiował filozofię w Krakowie. Magisterkę odbywał w Palermo we Włoszech oraz w Radiu Watykańskim. Następnie powrócił do Warszawy gdzie studiował teologię na Bobolanum. Obecnie odbywa studia licencjackie z teologii na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie w Libanie.

O. PIOTR STANOWSKI SJ urodził się 14 listopada 1985 r. w Sosnowcu. Do Towarzystwa wstąpił 18 sierpnia 2010 r. Po nowicjacie w Starej Wsi studiował filozofię w Krakowie. Magisterkę odbył w Preston w Anglii pomagając w parafii. Po powrocie do kraju studiował teologię na Bobolanum w Warszawie. Od roku podejmuje studia licencjackie z teologii biblijnej w Boston College w USA.