Willibald Jerzy Wypler urodził się 24 IX 1930 w Kochłowicach k. Katowic. Był synem Wiktora i Rozalii z d. Machoń. Do Towarzystwa wstąpił 30 VII 1951 w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie, a teologię w Warszawie. Tam też, 22 VIII 1960 r., przyjął święcenia kapłańskie.

Potem studiował germanistykę na Uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie uzyskał dwa dyplomy magisterskie – z języka niemieckiego i literatury niemieckiej. Był profesorem języka niemieckiego w Seminarium Duchownym we Wrocławiu 1967-69 i na Wydziale Filozoficznym w Krakowie 1969-78, prowadząc równocześnie kapelanię szpitala. W 1978 powrócił na stanowisko profesora w Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Pracował jako duszpasterz, lektor języka niemieckiego, kapelan szpitalny, kapelan sióstr, we Wrocławiu, Krakowie, Zülpich-Füssenich i w Gliwicach.

Zmarł 30 czerwca 2021 r., w 91. roku życia, 70. roku powołania zakonnego, 61. roku kapłaństwa.

Pogrzeb o. Willibalda Wyplera SJ odbył się w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Gliwicach.

Mszy św. przewodniczył o. Jarosław Paszyński SJ, Prowincjał Prowincji Polski Południowej. Kazanie pogrzebowe wygłosił o. Mieczysław Kożuch SJ. Mówił o o. Willibaldzie jako o „człowieku wielkiej pobożności, prawości, posłuszeństwa i poczucia własnej godności”. O. Wypler „był uosobieniem solidności, dokładności i porządku, a wszystko robił w Bożym ukryciu. Umiłował kapłaństwo, był zawsze dyspozycyjny… Wielu ceniło go jako wytrawnego spowiednika. Był też człowiekiem bardzo inteligentnym, dobrym obserwatorem, a przy tym osobą wielkiej dyskrecji, wyczucia i taktu.

  • zdjęcia: gosc.pl