Dom Seniora Krasowy Dwór w Mysłowicach rozpoczyna działalność. Oficjalne otwarcie z władzami samorządowymi nastąpi w późniejszym terminie. W niedzielę, 1 sierpnia, przy okazji zmiany superiora we wspólnocie mysłowickiej, o. Prowincjał wraz z kilkoma zaproszonymi gośćmi, zapoznał się ze stanem gotowości dzieła, które rozpoczyna aktywność z pierwszą grupą seniorów już od poniedziałku, 2 sierpnia.

Obiekt przy ul. Plebiscytowej w Mysłowicach-Krasowy stanowi część patrymonium Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, którą otrzymaliśmy w darowiźnie 7 lat temu od p. Urszuli Kontny, naszej mysłowickiej Dobrodziejki. Dom Seniora, nowe dzieło społeczne w Prowincji, zapewni osobom w wieku 60+ możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny i aktywny sposób, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego, zapewniając opiekę na najwyższym poziomie.

Seniorzy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalno–oświatowych, sportowo–rekreacyjnych, klubowych i aktywizujących społecznie. Dom będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 16.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w terapii zajęciowej i treningu dnia codziennego.

Dom Seniora w Mysłowicach przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Mysłowice oraz miejscowości ościennych. Stworzony został z myślą o osobach powyżej 60. roku życia, nieaktywnych i biernych zawodowo, które wymagają częściowej opieki lub wsparcia.

Więcej można się dowiedzieć na stronie Domu Seniora Krasowy Dwór.