W proces bezpośredniego przygotowania do obecności ikony św. Ignacego Loyoli w Świętolipskim Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan (w którym na stałe są wyeksponowane relikwie cząstkowe tego świętego), pielgrzymującej przez wszystkie świątynie w Polsce, w których posługują jezuici, wpisało się pięć głównych elementów. Pierwszym z nich były dwie Msze prymicyjne odprawiane w świętolipskiej bazylice przez tegorocznych nowo wyświęconych kapłanów z naszej prowincji zakonnej, połączone z udzielaniem błogosławieństwa prymicyjnego przez neoprezbiterów i rozdawaniem obrazków prymicyjnych. Pierwszą z nich odprawił w niedzielę 25 lipca 2021 r. o 11.00 o. Adam Szymański SJ, a drugą w niedzielę 8 sierpnia br. też o 11.00 o. Damian Krawczyk SJ. I jednemu i drugiemu zabrakło obrazków prymicyjnych. I jeden i drugi indywidualnego błogosławieństwa wiernym udzielali na placu przed bazyliką przez ponad pół godziny.

Drugim elementem przygotowań były wczasorekolekcje przeżywane w naszym Sanktuarium od 23 lipca do 1 sierpnia przez ponad 50-osobową grupę członków mającego swą główną siedzibę w Częstochowie ruchu „Niespokojni nadzieją”. Łączy ich modlitwa i szereg chrześcijańskich działań związanych z poszukiwaniem męża i żony. Oprócz nowenny Mszy świętych odprawianych w intencji znalezienia właściwego kandydata na współmałżonka, w których uczestniczyli oraz oprócz codziennych wspólnych wypraw turystyczno-krajoznawczych połączonych w różnymi elementami bycia wspólnotowego, także codziennie gromadzili się oni na spotkaniach konferencyjnych, podczas których o. Leszek Gołębiewski SJ i o. Aleksander Jacyniak SJ przybliżali im m.in. niektóre zagadnienia ignacjańskie związane z decyzją, rozeznawaniem poruszeń duchowych i „trzema czasami wyboru”.

Trzecim elementem było trzydniowe skupienie, proponowane w świętolipskiej bazylice w dniach 28-30 lipca podczas Mszy świętych o 12.00 i 18.00. W kolejne dni o. Aleksander Jacyniak SJ, w nawiązaniu do liturgii słowa z danego dnia, ukazywał, co stało się dla św. Ignacego bezcennym skarbem i drogocenną perłą, jak uczy on postawy ewangelicznej Marii, wyrażającej się w modlitwie kontemplacji oraz jak na wzór niezrozumianego i odrzuconego w Nazarecie Jezusa św. Ignacy dorasta do zaproponowania zasady porozumienia i dialogu, jaką jest praesupponendum (ĆD 22). To trzydniowe skupienie podprowadzało pod uroczystość św. Ignacego, w czasie której, oprócz liturgii, udostępnialiśmy ulotki informujące o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w czasie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego i o ignacjańskim rachunku sumienia, a także wodę św. Ignacego z folderami opisującymi jej działanie i zawierającymi stosowne modlitwy.

Czwartym elementem była uroczystość 50-lecia kapłaństwa o. Edmunda Lenza SJ, który przez ponad 15 lat swego kapłańskiego życia posługiwał właśnie w Świętej Lipce. Odbyła się ona w niedzielę 1 sierpnia o 11.00. Dostojny jubilat przewodniczył Mszy św., podczas której kazanie wygłosił o. proboszcz Aleksander Jacyniak SJ. Na jej zakończenie jubilat skierował słowo wdzięczności, a następnie niósł monstrancję z Najświętszym Sakramentem w procesji eucharystycznej, która przeszła wokół placu przed bazyliką.

Ostatnim elementem stały się warsztaty ikonopisania, współorganizowane przez Akademię Ikony, która ma swą siedzibę w Warszawie. Rozpoczęły się one w uroczystość św. Ignacego i potrwały do niedzieli 8 sierpnia. I tu podczas codziennych wieczornych konferencji nie zabrakło tematów związanych z duchowością ignacjańską.

Ikona św. Ignacego zawitała w naszej świątyni 10 sierpnia, w wigilię Uroczystości Matki Świętolipskiej. Podczas centralnej liturgii w tym dniu, której przewodniczył i kazanie podczas niej wygłosił o. Leszek Gołębiewski SJ, asystę pełnili nasi nowicjusze. W jej obecności są teraz sprawowane wszystkie liturgie Najświętszej Ofiary odprawiane w bazylice. W obecności tej ikony był przeżywany tegoroczny dzień chorych, podczas którego też udostępnialiśmy wodę św. Ignacego. Uroczysta liturgia, połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, poprzedzona modlitwą różańcową, odbyła się w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, w sobotę 14 sierpnia o 12.00. Ikona towarzyszyła również w tym dniu czuwaniu modlitewnemu, które rozpoczęło się Apelem Maryjnym o 21.00 i rozważaniem nawiązującym do Roku Ignacjańskiego i do jezuickiego wkładu w rodzenie się i rozwój idei Apelu Jasnogórskiego, które poprowadził o. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ. Czuwanie zakończyło się Mszą św. o północy, której przewodniczył neoprezbiter o. Damian Krawczyk SJ. W uroczystość Wniebowzięcia NMP, w niedzielę 15 sierpnia, przez nasze Sanktuarium przewinęło się i przed ikoną przeszło kilka tysięcy osób. W głównej celebracji sprawowanej na placu przed bazyliką przez biskupa seniora Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa uczestniczyło około 5 tysięcy wiernych (zgromadzonych na samym placu, w krużgankach i w bazylice). Przez cały ten dzień odbywała się także promocja bogato ilustrowanej publikacji „Postacie Sanktuarium Świętolipskiego w ciągu wieków” autorstwa Edgara Sukiennika.

Obecności ikony towarzyszy także zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji „Oczyść dom i świat z elektrośmieci. Wesprzyj z nami Kościoły na Wschodzie, gdzie mieszkają nasi rodacy i posługują Siostry Matki Bożej Loretańskiej”. Zużyty sprzęt zostanie od nas wywieziony we wtorek 24 sierpnia o 14.30.

W obecności ikony odbyły się również dwa koncerty w ramach Świętolipskich Wieczorów Muzycznych, a kolejny odbędzie się w najbliższy piątek. Ikona będzie też towarzyszyła jutrzejszej Mszy prymicyjnej, którą o 11.00 odprawi o. Łukasz Wysocki SJ.

Ikonę pożegnamy w ostatnim dniu sierpnia. Zostanie ona przewieziona w tym dniu do Gdyni, gdzie jezuici prowadzą nowicjat, szkołę podstawową, liceum, dom rekolekcyjny i parafię.

Tekst: o. Aleksander Jacyniak SJ
Zdjęcia: o. Leszek Gołębiewski SJ