Jubileuszowy Rok Ignacjański inspiruje do poznania sylwetki Ignacego Loyoli, pogłębienia duchowości ignacjańskiej a także nawiedzenia miejsc i świątyń wpisanych w historię zakonu jezuitów

– pisze Monika Dejneko-Białkowska i relacjonuje rajd rowerowy, którego celem było nawiedzenie kościoła św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim.

Wspólnota przyjaciół, na co dzień związanych z Duszpasterstwem Akademickim, Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego oraz Klubem Inteligencji Katolickiej w Toruniu, wspierana duchowo przez ojców jezuitów pracujących przy Kościele Akademickim Ducha Świętego w Toruniu, wyruszyła rowerami w 20 kilometrową trasę.

Rajd odbył się w kolejną wakacyjną sobotę. Grupa rowerzystów-pielgrzymów przejechała z Torunia do kościoła Św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim.

Pokrzepieni liturgią i homilią nawiązującą do św. Augustyna oraz czytań liturgicznych podziwialiśmy wystrój świątyni. Dominuje w niej bogata ikonografia i symbolika jezuicka, w tym kilka wizerunków świętych z grona założycieli zakonu: Ignacego z Loyoli i Franciszka Ksawerego.

Wieś Młyniec Drugi mimo, że położna jest w bezpośrednim sąsiedztwie Torunia, leży już na obszarze diecezji włocławskiej. Od XVI w. należała do toruńskich benedyktynek, które w 1611 roku wzniosły tu kaplicę. W I poł. XVII wieku wieś została zakupiona przez toruńskich jezuitów. Obecny kościół został wniesiony przez nich w 1750 roku. Wystrój reprezentuje późny styl sarmacki. Ołtarz główny i dwa boczne utrzymane w stylu rokokowym ufundowano bezpośrednio przed kasatą Towarzystwa Jezusowego w latach 1764-1773.

Zapraszamy na kolejne wyprawy.

Monika Dejneko-Białkowska