Odbyła się wczoraj w Toruniu konferencja poświęcona dwóm wyjątkowym postaciom: świeckiej misjonarce Wandzie Błeńskiej i jezuicie kard. Adamowi Kozłowieckiemu. Relację z wydarzenia przekazała nam Monika Dejneko-Białkowska.

Na zdjęciu powyżej stoją od lewej: o. Wojciech Żmudziński SJ (socjusz Prowincjała PMA), p. Katarzyna Cesarz (kustosz muzeum kard. Adama Kozłowieckiego) o. Lesław Ptak SJ (superior wspólnoty jezuitów w Toruniu) oraz ks. biskup Józef Szamocki. Na zdjęciu poniżej prelegenci. Od lewej: dr hab. Michał Białkowski, ks. Jarosław Czyżewski, dr Katarzyna Mich, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, o. prof. Stanisław Cieślak SJ, o. dr Krzysztof Dorosz SJ, o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ. Dołączył online także ks. prof. Jarosław Różański OMI.

Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ

„Matka trędowatych” i „Budowniczy Kościoła zambijskiego” byli bohaterami konferencji naukowej, która 28 października 2021 r. obradowała w Toruniu. Patronat nad nią objęli m.in. o. dr Jarosław Paszyński SJ, przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i o. Zbigniew Leczkowski SJ, przełożony prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

W części pierwszej konferencji prof. Michał Białkowski – główny organizator i przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji – wygłosił referat poświęcony związkom Wandy Błeńskiej z Toruniem. Postulator procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej ks. Jarosław Czyżewski mówił natomiast o holistycznym podejściu Służebnicy Bożej do pacjentów: „Dr Wanda Błeńska inspiruje kobiety, które nie założyły rodziny i nie odkryły w sobie powołania do zakonu, a także młodych ludzi, zaangażowanych misyjnie, którzy odkrywają, że prawdziwa radość jest w dawaniu siebie innym. Może być też patronką pracowników służby zdrowia ze względu na jej holistyczne podejście do chorych. Powtarzała, że lekarz powinien być przyjacielem pacjenta”.

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, ks. bp Józef Szamocki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.

Z kolei – w części drugiej – o kard. Adamie Kozłowieckim SJ jako epistolografie opowiedział o. dr Krzysztof Dorosz SJ (na zdjęciu poniżej), wskazując na obszerność spuścizny obejmującej nawet 100 tysięcy listów wysyłanych do przyjaciół, znajomych i darczyńców.

Ojciec dr Grzegorz Dobroczyński SJ (na zdjęciu poniżej) przedstawił sześć głównych elementów portretu duchowego arcybiskupa Lusaki, podkreślając, że losy obojga wielokrotnie krzyżowały się począwszy od wczesnej młodości. Drogi te krzyżowały się w wymiarze geograficznym ale przede wszystkim duchowym, który zawrzeć można w słowach zambijskiego misjonarza: „Przede wszystkim, trzeba iść do ludzi, by ich zbliżyć do Pana Boga. /…/ Tłumaczyć, co to znaczy wierzyć, bo wiara to nie wiedza, ale otwarcie się na Boga, na Jego sprawy i Jego plany. To uznanie i przyjęcie miłości, i uznanie władzy Pana Boga wobec każdego człowieka.” Być więc przyjacielem człowieka, przyjacielem pacjenta, przyjacielem Ugandyjczyka czy Zambijczyka…

Całość wydarzenia była transmitowana na kanale You Tube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst i zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska

Zdjęcia z konferencji na portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego