Międzynarodową konferencję z okazji rocznicy opublikowania papieskiej encykliki „Fratelli tutti”, która odbędzie się 8 i 9 listopada, zorganizowała „La Civiltà Cattolica” we współpracy z jezuickim Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie (Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs). Uczestnicy konferencji podejmą temat kultury spotkania skupiając się na przyszłości dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Wśród mówców: kard. Miguel Ángel Ayuso, kard. Luis Antonio Tagle i sułtan Faisal Al Remeithi. Zobacz program konferencji.

Papież Franciszek wyraził radość z powodu tej inicjatywy kierując przesłanie do jej organizatorów.

Napisał m.in.:

„Jestem bardzo zadowolony z tej inicjatywy, która angażuje dwie wiekowe instytucje Towarzystwa Jezusowego, których historia sięga 1789 r. w przypadku Uniwersytetu i 1890 r. w przypadku Czasopisma. Dzisiaj te instytucje spotykają się, by wspólnie zastanawiać się nad przyszłością ludzkości”.

Papież dziękuje organizatorom za wysiłek podjęcia tematu, który jego zdaniem jest kluczowy dla świata. I zachęca, „by poprzez wspólne inicjatywy, wykłady i artykuły, nadal pomagali wielu ludziom stawać się mistrzami i rzemieślnikami kultury, która promuje wzajemne zrozumienie”.

„Dialog jest autentycznym wyrazem tego, co ludzkie i drogą, którą warto podjąć z cierpliwością, by przeobrazić rywalizację we współpracę. Musimy poświęcić nasze siły wychowywaniu do otwartości charakteryzującej się szacunkiem wobec innych, uznającej prawa i podstawową wolność każdego. To jest droga do budowania wspólniej przyszłości” – pisze papież.

„Niech waszym zadaniem będą działania, które sprawią, że różnice będą współistniały ze sobą integrując się, ubogacając się i oświetlając się nawzajem, nawet jeśli to się wiąże z dyskutowaniem i dostrzeganiem różnic. Braterstwo, rozumiane w swoim najgłębszym sensie, jest w rzeczywistości sposobem tworzenia historii, zadaniem, do którego zdecydowanej realizacji was zapraszam”.

(tłum. wz)
photo: Australian Jesuits