Dzisiaj nad ranem, o godz. 2:30 zmarł w Kolegium Jezuitów w Gdyni, o. Władysław Wołoszyn SJ – duszpasterz środowisk kultury i nauki, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej, duszpasterz akademicki, współpracownik NSZZ „Solidarność”, animator niezależnego życia duchowego, intelektualnego i kulturalnego w czasach PRL w Toruniu, założyciel Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu. W latach 2009-2018 posługiwał w Bydgoszczy. Wielokrotnie odznaczany. Honorowy obywatel Torunia.

O. Władysław Wołoszyn. Fot. Monika Dejneko-Białkowska (2008)

Ojciec Władysław Wołoszyn SJ urodził się 22 maja 1929 r. w Hucie Lubyckiej niedaleko Tomaszowa Lubelskiego (woj. lubelskie). Jego rodzice Aniela z d. Ważna i Karol Wołoszyn prowadzili gospodarstwo rolne. Wychowali siedmioro dzieci – sześciu synów i jedną córkę. Trzech synów obrało drogę powołania kapłańskiego i wstąpiło do Towarzystwa Jezusowego. W 1938 r. Władysław Wołoszyn przystąpił do I Komunii św., a rok później został bierzmowany przez metropolitę lwowskiego abpa Bolesława Twardowskiego. Wybuch II wojny światowej spowodował rozdzielenie rodziny. Rodzice i sześcioro rodzeństwa znaleźli się na terytorium okupowanym przez Związek Sowiecki. W lutym 1940 r. zostali wywiezieni na Syberię i osadzeni w obwodzie irkuckim. Powrót do Polski nastąpił dopiero po ponad sześciu latach tułaczki – we wrześniu 1946 r. W latach 1946–1948 Władysław Wołoszyn ukończył szóstą i siódmą klasę szkoły podstawowej w Bełżcu oraz pierwszą i drugą gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim.

Nowicjat Towarzystwa Jezusowego rozpoczął w Kaliszu 30 sierpnia 1948 roku pod kierunkiem o. Juliana Piskorka SJ i pierwsze śluby zakonne złożył 31 sierpnia 1950 r. w Starej Wsi na ręce o. Bogusława Waczyńskiego SJ pełniącego obowiązki vice-prowincjała w miejsce aresztowanego o. Edwarda Bulandy SJ.

W latach 1950–1952 w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie) zrealizował w ramach prywatnych kursów program szkoły średniej. W maju 1952 r. zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął trwające trzy lata (1952–1955) studia filozoficzne w Krakowie. Kolejnym etapem formacji zakonnej była magisterka (praktyka pastoralna), którą odbywał w Kaliszu w latach 1955–1956 pełniąc funkcję subministra. Studia teologiczne odbywał na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego Bobolanum w Warszawie (1956–1960) i dnia 29 czerwca 1959 r. otrzymał z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, bpa Jerzego Modzelewskiego, święcenia kapłańskie.

Po ukończonych studiach teologicznych przez rok pracował jako duszpasterz w parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, a w latach 1961-1962 odbył Trzecią Probację w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. instruktora Edwarda Bulandy SJ. Po probacji przez rok pracował jako duszpasterz w Bydgoszczy (1962-1963), a następnie w latach 1963-1988 był duszpasterzem akademickim w Toruniu oraz od 1969 roku również kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej. Dzięki zaangażowaniu o. Władysława Wołoszyna SJ duszpasterstwo akademickie jezuitów stało się ważnym ośrodkiem niezależnego życia duchowego, intelektualnego i kulturalnego w Toruniu. Duszpasterstwo było przez niego prowadzone w jedenastu nurtach problemowo-tematycznych: liturgicznym, konfesjonałowym, konferencyjnym, wspólnotowym, przygotowania do małżeństwa, kulturowym, czytelniczym, rekolekcyjno-skupieniowym, prawniczym, studyjno-dyskusyjnym (dla pracowników naukowych) i wakacyjnym. Studentów, wykładowców akademickich oraz inteligencję przyciągały organizowane przez niego spotkania z kard. Karolem Wojtyłą, Stefanem Kisielewskim, Stanisławem Stommą, Tadeuszem Mazowieckim, Andrzejem Wielowieyskim, Władysławem Bartoszewskim, ks. Januszem Pasierbem, Bohdanem Cywińskim, Stanisławem Grygielem, ks. Michałem Hellerem, ks. Józefem Tischnerem, ks. Józefem Życińskim i wieloma innymi. W latach 1978–1981 toruński duszpasterz był sygnatariuszem deklaracji założycielskiej i oddanym współpracownikiem Towarzystwa Kursów Naukowych.

Msza św. w duszpasterstwie akademickim (1967)

Od września 1980 r. o. Władysław Wołoszyn SJ był współpracownikiem uniwersyteckich i regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”. Pełnił m.in. funkcję duchowego opiekuna Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas strajków był zaangażowany w pomoc studentom. Po 13 grudnia 1981 r. był nieformalnym kapelanem podziemnych środowisk opozycyjnych oraz ludzi pracy, animatorem cotygodniowych prelekcji dla inteligencji, koordynatorem pomocy charytatywnej dla internowanych i ich rodzin. Ponadto w latach 1982–1989 był członkiem Tajnego Konwentu Doradców Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1984 r. o. Władysław Wołoszyn SJ był współinicjatorem powstania Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie Księdza Jerzego Popiełuszki. Ponadto w latach w latach 1984-1988 pełnił funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej i rektora kościoła.

Po przeniesieniu się jesienią 1988 r. na placówkę w Poznaniu zapoczątkował tam Centrum Kultury Chrześcijańskiej i pełnił funkcję kapelana w środowisku ludzi zaangażowanych w sztukę. Odegrał znaczącą rolę jako animator kultury chrześcijańskiej oraz duszpasterz poznańskich środowisk naukowych. Był m.in. założycielem i dyrektorem Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu „Galeria U Jezuitów” oraz Studium Myśli Chrześcijańskiej. W roku 2001 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz M. Ujazdowski, wyróżnił o. Wołoszyna Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W Poznaniu posługiwał do roku 2009.

Z działaczami KIK-u podczas jubileuszu 60-lecia Klubu (2017)

Otrzymał blisko 30 odznaczeń, medali, wyróżnień i tytułów, spośród których najwyżej cenił nadany mu Uchwałą Rady Miasta Torunia z 24 lipca 2003 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia oraz Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, który odebrał 9 lipca 2010 roku.

W latach 2009–2018 o. Władysław Wołoszyn SJ posługiwał w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, gdzie także przez kilka lat otaczał opieką duszpasterską bydgoski Klub Inteligencji Katolickiej. W lutym 2018 r. został skierowany do infirmerii Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni.

Zmarł w Gdyni nad ranem 29 listopada 2021. Odszedł do Pana w 93. roku życia, 74. roku powołania zakonnego i 63. roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Toruniu, w sobotę 4 grudnia br. i rozpoczną się o godz. 11.00 Mszą św. w kościele akademickim pw. Ducha Świętego (ul. Piekary 24), której będzie przewodniczył ks. Bp Wiesław Śmigiel. Następnie, zaraz po Mszy św., pożegnanie przy grobowcu o. jezuitów na Cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

Życiorys na podstawie:
– opracowania dr. hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK;
– materiałów archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.