Staraniem toruńskich badaczy współczesnej historii Polski, Wojciecha Polaka i Sylwii Galij-Skarbińskiej, ukazała się niedawno kolejna, cenna publikacja zatytułowana „Opór społeczny przeciwko komunizmowi w Toruniu w obiektywie Artura Wiśniewskiego”. Bogato ilustrowany album jest – jak zaznaczają autorzy – „niezwykłym dokumentem zaangażowania różnych środowisk toruńskich w działalność opozycyjną” lat 1980.

Kazimierz Kubacki SJ i Michał Żarnecki SJ. Zdjęcie pochodzi z omawianej publikacji.

Autor publikowanych zdjęć, Artur Wiśniewski, był jeszcze licealistą, gdy zaangażował się w 1983 r. w działalność opozycyjną, zajmując się głównie kolportażem niezależnych wydawnictw. Publikowane w albumie jego fotografie dotyczą tak środowiska toruńskiego, jak i ilustrują znaczące i tragiczne wydarzenia dziejące się w tym czasie w kraju. W pracy wspomina się także toruńskich jezuitów: Władysława Wołoszyna, Jacka Pleskaczyńskiego (na kolorowym zdjęciu powyżej, 2019), Kazimierza Kubackiego i Michała Żarneckiego. Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że album wzbudzi zainteresowanie badaczy, pasjonatów i uczestników najnowszej historii Polski.

Krzysztof Dorosz SJ