Trzy Osoby Boskie spoglądały na powierzchnię lub okrąg całej ziemi pełnej ludzi i jak widząc, że wszyscy idą do piekła, postanawiają w swojej odwieczności, że Druga Osoba stanie się człowiekiem, żeby zbawić rodzaj ludzki. [ĆD 101]

To jest nasz punkt startowy w adwencie – Boże Spojrzenie – plan wcielenia wynikający
z czułego miłosiernego spojrzenia na człowieka i pragnienie przywrócenia mu życia. Św. Ignacy w pięknym obrazie przedstawia nam komunię, czyli jedność, wspólnotę jaka panuje w Trójcy Świętej, i wielkie uczucie względem człowieka, względem Ciebie i mnie, które gotowe jest zakryć bóstwo, zejść na ziemię, przyjąć ciało i oddać życie.

Zapraszam Cię teraz do próby zobaczenia tego obrazu.

____________________________

Tryptyk Adwentowy to trzy piętnastominutowe filmy – ćwiczenia. Każdy z nich poświęcony jest innemu obrazowi: SPOJRZENIU, SŁUCHANIU i SPOTKANIU. Obrazy te nie zostały nigdzie namalowane – co za tym idzie nie można podziwiać ich w żadnym muzeum ani galerii sztuki – lecz dzięki instrukcjom jakie św. Ignacy pozostawił w swoich Ćwiczeniach Duchownych można „namalować je samemu”. W poprowadzeniu pędzla wyobraźni postanowił pomóc Jan Głąba SJ, scholastyk, czyli jezuita w formacji, który przygotował i nagrał rozważania na swoim KANALE.