Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi (CDO)  Stara Wieś , gmina Brzozów, powiat brzozowski przez okres 21 miesięcy – maksymalnie 6615[1]  zestawów posiłków wraz z napojami dla osób starszych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługa będzie realizowana w terminie od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r.

[1] Planowana liczba zestawów  posiłków (liczba  dni   x liczba ucz. Projektu)

 

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz oferty

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 4. Oświadczenie w zakresie stosowania klauzul społecznych

 

Treść zapytania ofertowego CDO z istotnymi postanowieniami umowy