Sprawozdanie z prac przeprowadzonych w 2021 przy osuszaniu i hydroizolacji fundamentów kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Czerniowcach, na Ukrainie, a także wykonania drenażu i odprowadzenia wody deszczowej z dachu tegoż kościoła.

 

Właściwie prace rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku robiąc wstępny kosztorys planowanych robót, który to wraz z prośbą o finansowe wsparcie skierowaliśmy do Ministerstwa Kultury Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.  Po przyjęciu naszego wniosku do realizacji decyzją Ministra Kultury, zrobiliśmy szczegółowy kosztorys i otrzymaliśmy zgodę miejscowych władz na prowadzenie prac, których wykonania podjęła się firma „Eurofasadbud” z Czerniowiec kierowana przez p. Wasyla Czernowskiego.  Po wizycie komisji z „Poloniki” 15-go czerwca 2021 r. I po podpisaniu umowy rozpoczęliśmy prace przy fundamentach kościoła. Najpierw były odkopywane fundamenty (co drugi segment), następnie po przeschnięciu została zrobiona hydroizolacja pozioma między fundamentem z kamieni, a ścianą z cegieł przez wstrzyknięcie w wywiercone na długość 50cm otwory (co 30cm) substancji izolującej „PenePurFoam 1 K”. Z kolei w celu izolacji pionowej, na fundamenty nałożono tynk wyrówniujący „PENETRON ADMIX’.  Po wyschnięciu, tynk został pokryty smołą bitumiczno-kauczukową „Sweetondale TY BY 790683385.017-2018” i przykryty folią kubełkową.  Następnym etapem było zasypanie obrobionych fundamentów i odkopanie pozostałych fundamentów (co drugi segment) i wykonanie takich samych czynności na nowoodkrytych częściach fundamentów. Po zakończeniu tych czynności, folia kubełkowa została przymocowana od góry do cokołu kościoła listwami uszczelniającymi i odpowiednio przycięta.

 

 

Ponieważ udało się wykonać wszystkie prace przy fundamentach we wrześniu, rozpoczął się następny etap prac, czyli drenaż opaskowy i odprowadzenie wody deszczowej z dachu kościoła. W tym celu wykopano rowy na drenaż o głębokości do 3,5m, w których zostały położone rury drenażowe o średnicy 16cm i doprowadzone najpierw do 10 studzienek o średnicy 1m, wykopanych na głębokość do 3,7m, a z ostatniej studzienki do kanalizacji miejskiej.  Dla odprowadzenia wody deszczowej z dachu wykopano rowy na głębokość do 80cm i ułożono w nich rury o średnicy 20cm, które połączono z rurami odprowadzającymi wodę z dachu i wpuszczono do studzienek o średnicy 2m (4 studzienki) i średnicy 1,5m (3 studzienki), wykopanych na głębokość do 3m. Nadmiar wody z ostatnich dwóch studzienek będzie wypływał bezpośrednio na ulicę przez otwory w parkanie, które zostały zrobione w tym celu już przy budowie kościoła.

Wszystkie prace zostały zakończone w grudniu 2021 roku i przyjęte przez weryfikującą komisję konserwatorską „POLONIKI” 14-go grudnia 2021 roku. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”.

       

Czerniowce, 18.01.2022r.

Stanisław Smolczewski TJ
Proboszcz