JNW to skrót od „jezuici nasze wiadomości”. Magazyn ten wychodzi obecnie raz w roku i wysyłany jest do przyjaciół i dobroczyńców Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Redagują go młodzi jezuici studiujący w Krakowie filozofię.

W najnowszym numerze, który ukazał się jeszcze z grudniową datą, znajdziemy bogato ilustrowane artykuły prezentujące wybitnych jezuitów począwszy od św. Ignacego Loyoli, którego nawrócenie (przed 500 laty) i kanonizację (przed 400 laty) świętujemy w Jubileuszowym Roku Ignacjańskim 2021-2022. Dla wielu czytelników będzie to jedyny znany jezuita pośród grona wybitnych postaci opisanych w kilkunastu artykułach.

Krzysztof Stafin SJ pisze w nocie redakcyjnej: „chcemy przedstawić (nie)znanych jezuitów, którzy wpłynęli na bieg historii i tradycji, a przez to przyczynili się do rozwoju nauki, kultury i edukacji”.

Poznajemy więc w artykule autorstwa Marka Blazy SJ trzech wybitnych znawców liturgii Josepha Gelineaua SJ (1920-2008), Miguela Arranza SJ (1930-2008) i Roberta Tafta SJ (1932-2018). Marek Wójtowicz SJ prezentuje sylwetkę Józefa Andrasza SJ, a Florent De Bazelaire SJ przypomina wybitnego i zapomnianego kompozytora Jacka Szurowskiego SJ (1716-1773).

W kolejnych artykułach spotykamy jezuickich malarzy: Daniela Seghersa SJ (1590-1661) i Giuseppe Castiglione SJ (1688-1766) oraz sztukatora i mozaikarza Wojciecha Pieczonkę SJ (1866-1949), znawcę jezuickiej edukacji Francesco Sacchiniego SJ (1570-1625), historyka Michela de Certeau SJ (1925-1986), filozofa i teologa Marcina Śmigleckiego SJ (1563-1618), językoznawcę Waltera Onga SJ (1912-2003), misjonarza Michała Boyma SJ (1612-1659) i wielu innych.

Artykuły pisane są zarówno przez historyków i specjalistów różnych dziedzin jak i młodych jezuitów zafascynowanych bogatą historią Towarzystwa Jezusowego.

Zachęcamy naszych przyjaciół i dobroczyńców oraz tych, którzy dopiero zamierzają nimi zostać, do kontaktu z jezuitami, by otrzymać tę interesującą publikację.

Na głównej ilustracji: Giuseppe Castiglione, Who gets the lot? (olej na płótnie). Poniżej okładka najnowszego numeru JNW.