Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla seniorów oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAL_1 (oferta)

ZAL__2 oświadczenie)

ZAL__2a (oświadczenie podmioty wyst. wspólnie)

ZAL__2b (oświadczenie podmiotu trzeciego)

ZAL_ 2c (oświadczenie wykon wspólnie-zakres)

Załącznik 3 – wzór umowy

(Zobowiązanie)

 

ogloszenie_Baza_86614-31-12-2021

 

pytania i odpowiedzi-05-01-2022