W sobotę, 7 maja 2022 r., w Centrum Kultury Chrześcijańskim w Kłodzku otwarta została wystawa „Kłodzcy jezuici”. Obok jezuitów wspominano także innych wybitnych księży związanych z Kłodzkiem.

Do Kłodzka jezuici przybyli już pod koniec XVI wieku. Podczas epidemii dżumy w pierwszej połowie XVII wieku mieszkańcy Kłodzka prosili o wstawiennictwo św. Franciszka Ksawerego i w roku 1680 obrali go za patrona miasta.

Na wystawie zaprezentowano zbiory jezuickiego archiwum m.in. oryginalne dokumenty podpisane przez arcybiskupa praskiego Arnosta z XIV wieku, dokumenty papieskie, kroniki parafialne, korespondencję, akty nadania lub zakupów nieruchomości, czy dokumenty odpustowe sporządzone w Rzymie, a dotyczące regionu ziemi kłodzkiej. Najstarszy dokument pochodzi z 1285 roku.

Wystawione zostały także obrazy, które na co dzień można zobaczyć w budynku kościoła jezuitów. Wśród nich są malarskie realizacje z żywota Arnosta z Pardubic, sceny z życia świętych Jana Coduriusa, Alojzego Gonzagi, portrety cesarza Ferdynanda II, papieża Klemensa VII, św. Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Gerharda Hirschfeldera.

Wystawę można zwiedzać do końca czerwca 2022 roku w Centrum Kultury Chrześcijańskim w Kłodzku przy ul. Wyszyńskiego 1.

Więcej informacji oraz zdjęć na portalu 24KLODZKO.PL

Foto: 24KLODZKO.PL