Brat Augustyn Klocek SJ urodził się 10 stycznia 1945 r. w miejscowości Bratkówka k. Krosna.

Ukończył Szkołę Przemysłu Szklarskiego w Krośnie (1960-63) i w tym mieście pracował jako hutnik formowacz wyrobów szklanych ręcznie (1963-67), z przerwą na służbę wojskową w Sanoku (1965-67).

Po odbyciu półrocznej aspirantury wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (Prowincji Polski Południowej) 8 lutego 1968 r. w Starej Wsi, gdzie odbył dwuletni nowicjat. Pierwsze śluby złożył 1 marca 1970 r., które przyjął o. Kazimierz Kucharski SJ, Magister Nowicjatu starowiejskiego. 

Trzecią probację odbył w Starej Wsi (wrzesień-grudzień 1979) pod kierunkiem o. Kazimierza Kucharskiego SJ, a ostatnie śluby złożył w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1983 r. w Starej Wsi, które przyjął o. Edmund Oleszczak SJ, Rektor Kolegium.

Br. Augustyn Klocek SJ po nowicjacie pracował w Starej Wsi jako zakrystianin (1970), później podobne obowiązki objął w Kolegium krakowskim (1970-74). Następnie był zakrystianinem we Wrocławiu na Nankera (1974-77). Do Starej Wsi powrócił w 1977 r. i pracował tam do 1994 r. jako domowy i bibliotekarz. Skierowany do Krakowa na Mały Rynek posługiwał głównie jako domowy i furtianin, choć bywał też subministrem oraz konsultorem (1994-2014). Ponownie trafił do Starej Wsi w 2014 r., gdzie był furtianinem, a także troszczył się o zdrowie. Zmarł w starowiejskim kolegium 27 maja 2022 r.

Brat Augustyn Klocek SJ cechował się pobożnością, oddaniem względem Zakonu i Kościoła, gościnnością oraz wielką sumiennością w wykonywaniu swojej pracy, przy której lubił śpiewać, nucić bądź wygwizdywać różne melodie. Pieczołowicie dbał zarówno o powierzone mu przestrzenie jak również o współpracowników.

Pogrzeb śp. Brata Augustyna Klocka odbędzie się w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi w sobotę 4 czerwca br. o godz. 10:30