Tego lata w Wenecji odbędą się warsztaty na temat wiary i polityki. Adresowane są one do młodych Europejczyków w wieku 20-35 lat, którzy są zaangażowani w pracę wolontariacką w organizacjach pozarządowych, a także do młodych członków administracji publicznej i polityków.

TERMIN: 14-21 sierpnia 2022

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Jesuit International Student Residence w Wenecji (Włochy)

Służba publiczna jako chrześcijańskie powołanie będzie głównym zagadnieniem wspólnej refleksji.

Zgłoszenia do 10 lipca 2022 roku.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia: https://faithandpolitics.eu/

PROGRAM: https://faithandpolitics.eu/programme/