PORUSZENIE w Duchu, w Prawdzie, w Sączu, to niewątpliwie wydarzenie, które odbiło się echem nie tylko w Parafii Ducha Świętego, ale w całym Nowym Sączu i okolicach. Wspólnoty różnych sądeckich Parafii przez dwa weekendy przeprowadzały ewangelizację uliczną dzieląc się osobistym doświadczeniem wiary i zapraszając do wzięcia udziału w „Wieczorach Świadectw”, jakie miały miejsce w ośmiu sądeckich kościołach przez 9 dni nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, a także w modlitwie i koncertach w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w niedzielę Zesłania. Było to piękne doświadczenie żywego Kościoła, który nie ogranicza się wyłącznie do utartych schematów, ale wychodzi na zewnątrz świadcząc wobec innych, że Jezus jest Panem zdolnym przemienić ludzkie życie i nadać mu wyrazistość i smak. Ewangelizacja, modlitwa połączona z głoszeniem kerygmatu i świadectwami, jak również koncerty uwielbieniowe to sposób na uczczenie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego, który trwa w Kościele jeszcze do 31 lipca br. Bo czyż św. Ignacy i jego pierwsi Towarzysze, gdyby żyli dziś, nie wyszliby na ulice i place, by prowadzić rozmowy duchowe? Czyż nie szukaliby tych najbardziej biednych i pogubionych duchowo, by wskazywać dogi wyjścia i nieść pociechę? Czyż nie głosiliby Jezusa i nie użyliby najlepszych środków dla większej Bożej chwały?

Tak więc sądeckie PORUSZENIE wychodząc z inspiracji 500. rocznicy nawrócenia Założyciela jezuitów i 400. rocznicy jego kanonizacji przekroczyło swoim zasięgiem teren jezuickich placówek i stało się próbą nawiązania większej współpracy pomiędzy parafiami i wspólnotami działającymi przy nich. Dziś, gdy samo wydarzenie jest już za nami, prócz dobrych wspomnień pozostało mocne pragnienie, by na tym nie poprzestać, ale by na stałe podtrzymać wspólną modlitwę wielu wspólnot, która byłaby podstawą dalszego rozeznania jak Duch Święty chce się nami posługiwać dla ewangelizacji.

o. Andrzej Migacz SJ