W dniach 15-17 czerwca 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach koło Łodzi odbyło się Międzyeparchialne Zgromadzenie (Sobór) Metropolii Przemysko-Warszawskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Tematem głównym Zgromadzenia były „Współczesne wyzwania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce”.

Poruszono cztery zasadnicze kwestie:

1) „Droga synodalna Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” (do tematu wprowadził ks. protprezbiter Piotr Pawłyszcze, proboszcz parafii w Krakowie).
2) „Współczesne środki masowej informacji jako narzędzie nowej ewangelizacji” (do tematu wprowadził ks. mitrat Bohdan Stepan, proboszcz Soboru archikatedralnego św. Jana Chrzciciela w Przemyślu).
3) „Kalendarz liturgiczny w życiu grekokatolika w Polsce i jego ewentualna reforma” (do tematu wprowadził Biskup Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej, Włodzimierz Juszczak).
4) „Kościół w czasie wojny i po pandemii – nasze zadanie i misja” (do tematu wprowadził Biskup Olsztyński-Gdański, Arkadiusz Trochanowski).

Po wprowadzeniu do danego tematu uczestnicy uprzednio podzieleni na cztery grupy podejmowali godzinną dyskusję w celu wypracowania postulatów, które na końcu obrad będą poddane pod głosowanie Zgromadzenia.

O. Marek Blaza SJ został wybrany jako delegat dekanatu warszawsko-łódzkiego Archieparchii Przemysko-Warszawskiej i brał udział w obydwu sesjach Zgromadzenia. Podczas II Sesji o. Markowi powierzono funkcję sekretarza I grupy dyskusyjnej. Jego zadaniem było przygotować postulaty tej grupy do ewentualnego poddania ich pod głosowanie.

Dwa najistotniejsze postulaty, które zostały przyjęte przez większość uczestników Zgromadzenia to zwiększenie możliwości przyjmowania niższych święceń (subdiakonatu i lektoratu) przez osoby, które nie są kandydatami do wyższych święceń oraz podanie bardziej szczegółowych wymagań do przyjęcia niższych święceń, jak również do stałego diakonatu.

Drugi bardzo ważny i budzący kontrowersje postulat dotyczy zmiany kalendarza liturgicznego z juliańskiego (tzw. stary styl) na gregoriański (tzw. nowy styl).

Za zmianą głosowało 62 członków Zgromadzenia, przeciw było 11, a 5 głosów było nieważnych. To oznacza, że nieco ponad 79% uczestników głosowania było za zmianą kalendarza liturgicznego na gregoriański w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w Polsce. Jednak te głosowania nie mają charakteru wiążącego. Ostatnie słowo należeć będzie do biskupów wszystkich trzech eparchii w Polsce. Nie należy raczej spodziewać się szybkiego ogłoszenia decyzji, gdyż w dniach od 7 do 15 lipca 2022 roku w Przemyślu ma odbyć się Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego jako najwyższego organu ustawodawczego tego Kościoła.

Codziennie uczestnicy Zgromadzenia gromadzili się w kaplicy Rekolekcyjnego Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicah koło Łodzi na Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma (o godz. 7.00), której przewodniczyli kolejno Arcybiskup i Metropolita Przemysko-Warszawski Eugeniusz Popowicz (16 czerwca) oraz Biskup Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej, Włodzimierz Juszczak (17 czerwca). O 12.30 była odprawiana Seksta, 16 czerwca nieszpory o godz. 19.00, a 17 czerwca ok. godz. 15.30 nabożeństwo dziękczynne (molebeń) na zakończenie obrad Zgromadzenia. Nabożeństwu temu przewodniczył Biskup Olsztyński-Gdański, Arkadiusz Trochanowski.

Decyzją Zgromadzenia skondensowano porządek obrad tak, aby móc je zakończyć w godzinach popołudniowych 17 czerwca, a nie w godzinach przedpołudniowych 18 czerwca, jak to było pierwotnie przewidziane.