W święto Podwyższenia Krzyża 14 września br. czciciele Bożego Miłosierdzia z Sądecczyzny upamiętnili postać o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. O godzinie 16.00 w Krynicy Zdroju na Górze Krzyżowej ks. prałat Andrzej Liszka, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP, odsłonił tablicę pamiątkową, umieszczoną pod krzyżem, z napisem: ,,Tymi szlakami podążał w pierwszej połowie XX wieku ks. Józef Andrasz SJ”.

Celebrze Mszy Świętej przewodniczył i Słowo wygłosił o. Mariusz Balcerak SJ. Modlili się o rychłą beatyfikację o. Józefa Andrasza SJ oraz o nowe, święte powołania do Towarzystwa Jezusowego. We Mszy uczestniczyło ok. 60 osób. Również modlili się z nami Rycerze Jana Pawła II.

 

Góra Krzyżowa jest miejscem spoczynku konfederatów barskich. Ojciec Andrasz pochodził z rodziny patriotycznej, dwóch jego braci poległo w Legionach, a on sam przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję kapelana wojskowego we Lwowie. Przebywając na swojej rekonwalescencji w Krynicy Zdroju, chodził tymi szlakami.

Miejsce pod tablicę udostępnił i mocno wsparł prace terenowe pan Henryk Hajdziński; Krakus, od wielu lat znany inwestor w krynickim kurorcie.

Ojciec Józef Andrasz SJ od 1932 roku był kwartalnym spowiednikiem nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ale spowiadały się u niego także profeski. Siostra Faustyna po raz pierwszy skorzystała z jego posługi w czasie rekolekcji przed ślubami wieczystymi w kwietniu 1933 roku. Stałym kierownikiem duchowym został w ostatnich latach jej życia, które spędziła w Krakowie. W sumie o. Andrasz posługiwał Siostrze Faustynie przez ponad 2 i pół roku, a po jej śmierci zaangażował się w realizację jej posłannictwa. Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, słynący dziś łaskami w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach; on też zapoczątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego w klasztornej kaplicy Zgromadzenia w Łagiewnikach (1943) i obchodzenie święta Miłosierdzia (1944). Z jego inicjatywy zbierano wspomnienia o Siostrze Faustynie, a jego książeczka „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzująca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę, została przetłumaczona na wiele języków i rozeszła się po całym świecie w ogromnych nakładach. On też był autorem pierwszych biografii o Apostołce Bożego Miłosierdzia. Krótki biogram ukazał się w książeczce „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, a obszerna biografia, której nie dokończył, przeleżała kilkadziesiąt lat w archiwum o. Jezuitów. Jesienią 2015 roku została wydana przez WAM pod redakcją o. Józefa Augustna SJ pt. „Życiorys św. Faustyny” .