W dniach 20-22 września br. w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Christian Philosophy and Its Challenges”. Wydarzenie zgromadziło wybitnych filozofów z całego świata. 

W konferencji poświęconej wyzwaniom filozofii chrześcijańskiej udział wzięli m.in. Richard Swinburne (jeden z głównych racjonalnych apologetów dzisiejszych czasów), Alexander Pruss (rozwijający teorię światów możliwych w odniesieniu do chrześcijaństwa), William Lane Craig (zaliczany do grona 50 najbardziej wpływowych współczesnych filozofów) oraz Juan Manuel Burgos (czołowy przedstawiciel personalizmu). Poza nimi w obradach wzięło udział prawie 40 prelegentów z całego świata.

Konferencja „Christian Philosophy and Its Challenges” odbyła się w trybie hybrydowym stacjonarno-zdalnym. Większość uczestników zdecydowała się na udział stacjonarny w budynku Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, ale cały przebieg obrad (zarówno wykłady gości specjalnych, jak i referaty w każdej z trzech równolegle odbywających się sesji) był transmitowany i jest dostępny na portalu YouTube Akademii Ignatianum w trybie otwartym. Ich uczestnicy mogli także zadawać pytania prelegentom.

Organizatorem konferencji był Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Wsparcia udzieliło miasto Kraków w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe.

Więcej informacji na stronie http://christianphilosophy.ignatianum.edu.pl.

KAI