Wymaluj obraz (2021), w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, to film dokumentalny o kultowym obrazie, który dziś jest jedną z najbardziej znanych ikon Kościoła katolickiego – obrazie Jezusa Miłosiernego. Dotarł on do najdalszych zakątków na wszystkich kontynentach, a jest malarskim zapisem wizji św. Siostry Faustyny, która w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku otrzymała wezwanie Jezusa do namalowania obrazu według wizji, jaką otrzymała. Film „Wymaluj obraz” ukazuje historię poszukiwań malarzy, aby zrealizować to, co było tajemnicą przeżycia mistycznego Siostry Faustyny od pierwszej próby wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego aż po najbardziej znany obraz namalowany w 1944 roku przez Adolfa Hyłę w Krakowie, na którym spełniły się słowa Jezusa: „Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.
W filmie o. Stanisław Cieślak SJ przybliża osobę o. Józefa Andrasza SJ (1891-1963), kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej (1905-1938), który 7 marca 1943 roku w kaplicy sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaprowadził nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Film można obejrzeć TUTAJ