Wczoraj, 11 września, zmarł o. John W. O’Malley SJ (1927-2022), profesor historii na Uniwersytecie Georgetown, autor wybitnych publikacji z historii Kościoła, w tym z historii zakonu jezuitów. Wielokrotnie nagradzany za zasługi w dziedzinie historii Kościoła i teologii. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 10 lutego 1946 r. i święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. Doktoryzował się na Uniwersytecie Harvarda.

W Polsce znane są jego następujące książki:

Pierwsi jezuici, WAM 1999. Pozycja przetłumaczona na kilkanaście języków.
Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, WAM 2011.
Historia papieży, WAM 2011.
Trydent. Co się zdarzyło podczas Soboru, WAM 2014.
Krótka historia jezuitów, WAM 2021.

Zapytany przed laty, dlaczego ważne jest, by jezuici angażowali się w badania naukowe i pisanie książek, odpowiedział: „Książki mają wpływ na ludzi, a jeśli są ważnymi książkami, mogą wpłynąć na całą kulturę. Wierzę w siłę idei, a tym zajmują się naukowcy. Dzięki wynikom badań naukowców możemy widzieć rzeczy inaczej, wyrwać się z naszej ciasnoty, zadawać sobie pytania, które przełamują impas naszych problemów. Uważam, że jeśli przesłanie Kościoła ma być wiarygodne, to nawet księża niepracujący na uniwersytecie, powinni troszczyć się o głębię intelektualną. Myślę, że właśnie do tego jest szczególnie wezwane Towarzystwo Jezusowe”.

Módlmy się za śp. ojca Johna, aby mógł cieszyć się radością wieczną u boku Zmartwychwstałego Chrystusa.