Przy końcu roku liturgicznego towarzyszą nam czytania kierujące wzrok na ponowne przyjście Pana (potocznie kojarzone z końcem świata i całą paletą trudów i nieszczęść). Adwent, który za chwilę zaczniemy to czas podwójnego oczekiwania. Z jednej strony chcemy ponownie przeżywać radość Bożego Narodzenia, kiedy to Bóg wcielił się i stał człowiekiem. Z drugiej strony wydarzenia wokół mogą kojarzyć się z opisami apokaliptycznymi. Jako chrześcijanie mamy jednak perspektywę, że koniec to nie całkiem koniec, ale zasadniczo początek.

W przeżywaniu adwentu proponujemy „Jezuicki Trójbój Adwentowy”. W soboty, poniedziałki i środy zaczynając od 26 listopada (publikacja o godz. 19:00) zapraszamy do trzech wymiarów patrzenia na oczekiwanie.

W soboty o. Krystian Mółka SJ dzielić się będzie komentarzem do niedzielnego Słowa. Kilka zdań, które mogą pomóc połączyć tekst Pisma Świętego z konkretem życia.

W poniedziałki Karol Cygan SJ opowiadać będzie o swoim nawróceniu ekologicznym. Nawróceniu, które uwzględnia nie tylko relacje z innymi ludźmi, ale całym stworzeniem, które pochodzi od Boga.

W środy Andrzej Pietrzyk SJ będzie pozwalał powalić się Słowu Bożemu i apokaliptycznemu wołaniu „Marana tha!”, „Przyjdź!”. Słuchając wołania będzie mówił, dlaczego modlitwa o powtórne przyjście Pana jest w samym sercu chrześcijańskiej tożsamości.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmowego zaproszenia i przeżywania adwentu razem z nami!