W czwartek, 10 listopada, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Cenny Zabytek Mazowsza. W tym roku 25 różnych obiektów z regionu radomskiego i grójeckiego otrzymało prawie 2 miliony złotych dofinansowania na prace remontowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

W ramach tego programu jezuici otrzymali środki na remont schodów w kościele pw. Świętej Trójcy.

„Kościół, pierwotnie drewniany należał do sióstr benedyktynek. Został wzniesiony w XVII wieku i później, podczas potopu szwedzkiego uległ zniszczeniu” – tłumaczył podczas uroczystości o. Grzegorz Mockiewicz SJ. Nakreślił krótko długą i bolesną historię kościoła:

„W 1733 roku został wzniesiony w tym miejscu kościół już murowany. Ten z kolei spłonął. Potem, w 1833 roku został zamieniony na cerkiew św. Mikołaja. Po Powstaniu Styczniowym został przebudowany zmieniając swój wygląd. Podczas I wojny światowej Austriacy urządzili w nim magazyn i obiekt popadł w ruinę. W latach 1924-1925 odbudowano fasadę kościoła w stylu barokowym. W 1947 roku przejęliśmy kościół jako jezuici i pracujemy tutaj do dzisiaj”.

Po kolejnych remontach i renowacji organów, jezuici mogli wreszcie postawić kropkę nad „i” odtwarzając istniejące przed wojną marmurowe schody.

W przytulnym Kościele Świętego Ducha w centrum Radomia można zatrzymać się na adorację Najświętszego Sakramentu i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.