Na Fundament Ćwiczeń Duchowych zapraszamy do Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach. To propozycja na spędzenie z Bogiem przełomu roku 2022-2023.

30 grudnia 2022 – 4 stycznia 2023

Zaproszeni są wszyscy, którzy po raz pierwszy chcą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich. Odprawiający uczą się modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu – pogłębić rozumienie istoty życia, celu stworzenia człowieka, jak również dobrego podejścia do korzystania z rzeczy stworzonych przez Boga. Fundament Ćwiczeń pomaga rekolektantowi wejść w relację z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Więcej na stronie THEOTOKOS

Na inne etapy Ćwiczeń Duchowych zapraszamy w podobnym terminie do Częstochowy (28 grudnia 2022 – 5 stycznia 2023)