W drugim miesiącu tego roku papież Franciszek zaprasza nas do modlitwy za parafie, by były wspólnotami wiary, braterstwa i przyjmowania najbardziej potrzebujących. 

Czasem myślę, że na drzwiach parafii powinniśmy umieścić tabliczkę z napisem „Wstęp wolny”.
Parafie powinny być bliskimi wspólnotami, bez biurokracji, skupionymi na ludziach i miejscem, gdzie można otrzymać dar sakramentów.
Muszą one ponownie stać się szkołami służby i hojności, których drzwi są zawsze otwarte dla wykluczonych. I dla tych, którzy zostali włączeni. Dla wszystkich.
Parafie to nie kluby dla nielicznych, które dają określoną przynależność społeczną.
Proszę, bądźmy odważni.
Przemyślmy wszyscy na nowo styl naszych wspólnot parafialnych.

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, komunię ludzi, komunię kościelną, były coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i przyjmowania najbardziej potrzebujących.