„Wszyscy potrzebujemy uskrzydlającej wizji, która umocni nas w przekonaniu, że warto żyć i codziennie się trudzić, poświęcając wszystko dla bliźnich” – czytamy w kazaniu o. Krzysztofa Osucha SJ przygotowanym na najbliższą niedzielę, które ukazało się w Tygodniku Niedziela (6/2023, str. 20).

Przeczytaj kazanie na stronie internetowej Tygodnika Niedziela

Ojciec Osuch koncentruje się na czytaniu liturgicznym z Księgi Proroka Izajasza, który budzi naszą uśpioną wrażliwość na głodnych i przygnębionych, abyśmy doznali wewnętrznego rozświetlenia i stali się światłem w świecie pogrążającym się w ciemnościach.

„W ciemnościach dzieją się z ludźmi różne złe rzeczy. Jedną z nich jest zobojętnienie. Rzeczywiście, wydaje się, że miejsce dawnej żarliwości – w wierze, a i w… ateizmie – zajmuje fatalna obojętność. Weszliśmy w „erę postateistyczną, to znaczy w epokę, w której ludzie pogodzili się z nieobecnością Boga i sami organizują sobie własne życie, poważnie lub lekkomyślnie, ale bez odniesienia do Boga” (Marcel Neusch). Nad naszymi czasami zaległa straszna noc, noc świata. „Czas Nocy Świata jest marnym czasem, gdyż marnieje coraz bardziej. Zmarniał aż tak, że nie potrafi już rozpoznać, iż brak Boga jest właśnie brakiem” (Martin Heidegger). Co my na to? Czuwajmy, módlmy się, abyśmy sami nie ulegli pokusie (por. Mt 26, 41). Nie ulegajmy procesom „wietrzenia soli” czy tchórzenia i chowania się, a także przykrywania korcem Bożego światła – z lęku. Odnawiajmy świadomość naszej chrześcijańskiej godności i bezcennego dobra, które mamy obowiązek kreatywnie ofiarowywać wielu „zgłodniałym” i „przygnębionym”. Chrystus mówi nam jasno: „Wy jesteście solą ziemi”; „Wy jesteście światłem świata”!

Foto: Statua Izajasza (wikimedia.org) 

Polecamy książkę o. Krzysztofa Osucha SJ, Modlitwa w szkole św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 2018.