W 2023 roku przypada drugi rok działalności Komisji ds. Roli i Odpowiedzialności Kobiet w Towarzystwie Jezusowym Kurii Generalnej w Rzymie. W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja ds. Kobiet prowadziła różne działania, aby odpowiedzieć na wezwanie Ojca Generała Arturo Sosy, aby 1) ocenić przywłaszczenie 14 Dekretu 34 Kongregacji Generalnej „Jezuici i sytuacja kobiet w Kościele i społeczeństwie obywatelskim”; 2) ocenić udział i pozycję kobiet oraz struktury współpracy na wszystkich poziomach w instytucjach Towarzystwa Jezusowego i jego dziełach apostolskich; oraz 3) przedstawić zalecenia dla różnych poziomów kierownictwa w Towarzystwie Jezusowym, aby wzmocnić misję Towarzystwa przy aktywnym udziale kobiet.

 

W okresie od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023 r., Komisja, ze wskazówkami Instytutu Kultury Filipińskiej (IKF) Uniwersytetu Ateneo de Manila na Filipinach, opracowała globalną ankietę, której celem było uzyskanie wglądu w następujące pytania: jak role i obowiązki kobiet w instytucjach i działalności jezuickiej są postrzegane przez kobiety i mężczyzn, w tym siostry zakonne i jezuitów; jak te wyobrażenia o kobietach przekładają się na obecne praktyki i sposoby pójścia naprzód w instytucjach jezuickich; oraz jakie zalecenia Komisja Kobiet może przedstawić Przełożonemu Generalnemu Jezuitów, aby zwiększyć dalsze zaangażowanie kobiet w instytucjach jezuickich.

W październiku 2022 r. odbyło się spotkanie w Kurii Generalnej w Rzymie, które ustanowiło sposób postępowania w zróżnicowanej Komisji globalnej, w którym wymiar ludzki i sprawiedliwość społeczna znajdują się w centrum każdej refleksji, dyskusji i kroku decyzyjnego.

Komisja spotkała się z Ojcem Generałem Arturo Sosą, jego Radą Generalną, z członkami Sekretariatu Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii oraz Jesuit Refugee Service. Ponadto komisarze przeprowadzili rozmowy z podsekretarzem Synodu Biskupów, siostrą Nathalie Becquart, oraz z siostrami zakonnymi przedstawicielkami Unii Międzynarodowych Przełożonych Generalnych. Spotkania te miały duże znaczenie dla pracy Komisji, ponieważ kładły szczególny nacisk na doświadczenie kobiet w Towarzystwie Jezusowym i z nim związane.

Trwająca ankieta odpowiada duchowi 14 Dekretu 34 Kongregacji Generalnej i naszej obecnej rzeczywistości społecznej. Ankieta jest wynikiem wspólnego wysiłku Komisji i Zespołu IKF, ponieważ miesiące konsultacji, przeglądów, kontekstualizacji/tłumaczenia i wstępnych testów miały miejsce nie tylko pomiędzy Komisją i zespołem badawczym, ale także z najbliższymi kolegami jezuickimi każdego komisarza, aby stworzyć ankietę, która jest wrażliwa kulturowo i globalnie akceptowalna. Ankieta została już przetłumaczona na dziewięć języków, aby zwiększyć jej zasięg.

 

Modlitwa i refleksja

Komisja Kobiet zaprasza do chwili modlitwy i głębokiej refleksji, gdy kontynuujemy pracę na rzecz bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich kobiet w naszym świecie.

Modlimy się z

– Samarytanka przy studni: J 4, 27

Właśnie wtedy wrócili jego uczniowie i zdziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie zapytał: „Czego chcesz?” ani „Dlaczego z nią rozmawiasz?”.

Dla uczniów ważne jest nie to, że ta kobieta jest Samarytanką, ale jej płeć. Jezus przełamuje tę barierę – i to nie tylko w tej historii.

Refleksje i dzielenie się

– Czy widzę inne historie, w których Jezus łamie bariery dotyczące płci? Czy ja też łamię czasem bariery związane z płcią?

– Gdy solidaryzuję się z kobietami z Dekretu 14, co jest dla mnie łatwe, a co trudne?

– Są kobiety, które są mi drogie, które są ważne w mojej historii życia. Kim one są? Czy modlę się za nie?

– Jakie błogosławieństwa widzę?

Prosimy Was o modlitwę za Komisję Kobiecą w trakcie naszej dalszej pracy.

 

źródło: jesuits.global