Magdalena Gronek komentując na portalu DZIEJE.PL książkę „Dziedzictwo papieża Franciszka. 10 lat pontyfikatu” autorstwa o. Zdzisława Kijasa, przytacza między innymi zdanie o. Leszka Gęsiaka SJ, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.

Magdalena Gronek, O. Zdzisław Kijas: sercem pontyfikatu papieża Franciszka jest tytuł adhortacji „Christus vivit” (publikacja z 10 marca 2023).

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak wskazał na trzy charakterystyczne rysy oddające istotę pontyfikatu papieża Franciszka. Pierwszym jest podkreślenie Kościoła ubogiego i miłosiernego, pomagającego. Wyrazem tego są pierwsze homilie papieskie, w których Ojciec Święty koncentruje się na osobach ubogich, z marginesu społecznego, uchodźcach. (…) Wyrazem tego jest np. dowartościowanie urzędu jałmużnika papieskiego” – powiedział jezuita.

Jako drugi rys pontyfikatu ks. Gęsiak wskazał troskę o naturę. „Franciszek chce powiedzieć, że nie może być mowy o miłości braterskiej, o miłości Kościoła, jeśli nie będziemy dbali o to, co od Boga dostaliśmy w posiadanie. Człowiek dostał ziemię nie po to, żeby ją zniszczyć, ale czyniąc sobie poddaną – winien ją chronić. Uwieńczeniem wołanie o ochronę stworzenia jest druga encyklika papieża +Laudato si’+ zaprezentowana 18 czerwca 2015 w Watykanie” – powiedział ks. Gęsiak.

Zwrócił uwagę, że „Franciszek bardzo często podkreśla także swój sprzeciw wobec przemocy, nawołując do pokoju”. „Ten jego trochę idealistyczny świat pokoju bardzo jasno widać w encyklice +Fratelli tutti+, podpisanej 3 października 2020 r. w Asyżu” – powiedział jezuita.

Przyznał, że wizja rysowana przez papieża jest trudna do zrealizowania ze względu na istniejące w świecie grupy interesu.

Foto: episkopat.pl