Agenzia Fides podała, że 26 marca w Tałasie, w północnym Kirgistanie, podczas niedzielnej Eucharystii funkcjonariusze policji i Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego weszli do katolickiego kościoła parafii pw. św. Mikołaja i ukarali grzywną 90 dolarów siostrę Danielę Činčilovą, obywatelkę Słowacji ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Została ukarana na podstawie art. 142 („Naruszenie przepisów o wolności religii i organizacji religijnych”) Kodeksu Karnego Republiki Kirgistanu. Według śledczych, zakonnica jest odpowiedzialna za szerzenie rzymskiego katolicyzmu wśród mieszkańców Tałasu bez zezwolenia Państwowej Komisji do Spraw Religii. „Decyzja o ukaraniu grzywną siostry Danieli została z pewnością podjęta z niewiedzy lokalnych funkcjonariuszy zaangażowanych w operację, ponieważ zakonnica nie naruszyła przepisów obowiązujących w Kirgistanie” – powiedział Agencji Fides Damian Wojciechowski SJ, brat jezuita. W rzeczywistości siostra Daniela jedynie czytała z ambonki jedno z czytań przewidzianych w kalendarzu liturgicznym, czyli nie wygłaszała kazania ani nie przewodniczyła celebracji, a obie te czynności obywatel obcego państwa może wykonywać tylko wtedy, gdy posiada specjalne zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwowe. „Podjęliśmy już kroki w celu złożenia odwołania w sądzie i jesteśmy przekonani, że grzywna może zostać anulowana, ponieważ zawsze działaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami” – kontynuuje jezuita.

W Kirgistanie, kraju w przeważającej mierze muzułmańskim, mieszka obecnie niespełna 1500 katolików, z których około 500 uczęszcza na liturgię w dziewięciu parafiach na terenie kraju. Trzy główne kościoły znajdują się w Biszkeku, Dżalalabadzie i Tałasie. Ten ostatni, ponownie konsekrowany w 2019 r., był pierwszym, który został ponownie otwarty po rozpadzie ZSRR. Wielu miejscowych katolików mieszka z dala od parafii i gromadzi się na modlitwie w prywatnych domach, okresowo przyjmując wizyty misjonarzy. Kirgistan jest administraturą apostolską i misję zleconą przez papieża realizują w tym kraju jezuici.

Obecnie pracuje tam 10 jezuitów. Pochodzą ze Słowenii, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu i Polski oraz 5 sióstr franciszkanek, 4 siostry misjonarki miłosierdzia, 2 siostry misjonarki pocieszenia i ksiądz diecezjalny ze Słowacji.

Foto: Kościół w Tałasie (jezuici, Kirgistan)

https://t.me/svodka_akipress/4524