W najbliższym czasie, nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy otrzymają pocztą najnowszy numer rocznika „JNW – jezuici nasze wiadomości”. Tegoroczny numer wydany w styczniu 2023 zawiera artykuły jezuitów pracujących w różnych obszarach. Przeczytamy teksty znanego poety, duszpasterza uchodźców posługującego na Ukrainie, kleryka z duszpasterstwa Romów i polskiego kleryka pracującego na Syberii. Swoim świadectwem dzieli się jezuita odbywający w Libanie ostatni etap zakonnej formacji, a do wspólnego rozważania Słowa Bożego zaprasza prefekt jezuitów studiujących filozofię.

Artykuł jezuity zatrudnionego w Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie burzy wiele stereotypów dotyczących pracy zawodowej księdza. Kolejny jezuita, doktor nauk humanistycznych, urodzony w Grodnie na Białorusi, pisze o aktualności Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli i przeprowadza rozmowę ze związaną z jezuitami pracowniczką naukową Akademii Ignatianum.

Numer kończy się „Medytacją o stawaniu się jezuitą” i zaproszeniem młodych mężczyzn do pójścia za Chrystusem w Towarzystwie Jezusowym.

LINK do archiwum numerów JNW

LINK do jezuickiego duszpasterstwa powołań

Najnowszy numer można otrzymać na jezuickich placówkach w Polsce.